Kan man enligt offentlighetsprincipen få veta vem som sökt på ens registreringsnummer?

FRÅGA
Hej Vår bil blev sönderslagen och bestulen på sin ratt häromdagen. Bilen stod parkerad i ett garage med hög säkerhet i en bostadsrättsförening. Bilen är av märket Lamborghini så ratten har ett högt värde på svarta marknaden. Jag misstänker starkt att någon har sett mig köra bilen och därefter gjort en sökning på vart jag bor. Jag tog därför kontakt med Transportstyrelsen för att få uppgifter på vem/vilka som har sökt på mitt reg.nr. När jag pratade med Transportstyrelsen på telefon svarade de mig att ingen har sökt på mitt reg.nr via deras e-postadress. De hänvisade mig till en e-postadress dit jag kunde skriva och fråga om vilka som sökt på mitt reg.nr via sms och få en logglista skickad till mig med telefonnummer på vilka som sökt på min bil. Stölden är polisanmäld men det finns inga bevis så ärendet kommer att avskrivas. Jag ska såklart inte driva en egen utredning men undrar vem/vilka som sökt på mitt reg.nr det senaste året. Tyvärr fick jag som svar på mitt mail från Transportstyrelsen att det inte är möjligt att lämna ut dessa uppgifter till privatpersoner utan endast till polisen. Min fråga till er är: Har jag som medborgare ingen rättighet att få veta vem/vilka som har sökt på mitt reg.nr. Vad säger offentlighets principen i dessa fall ? Finns det något jag kan göra för att få ut logglistan?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ens registrerade personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen, också kallad för GDPR. Har man uppgifter registrerade har man rätt att få reda på hur dessa personuppgifter behandlas och i så fall även få tillgång till de aktuella personuppgifterna. Detta är dock under förutsättning att den som begär att få se sina registrerade personuppgifter inte har en ogrundad eller orimlig begäran för det.

Vad gäller offentlighetsprincipen är detta en princip som reglerar att myndigheters handlingar ska finnas tillgängliga för allmänheten. Huvudregeln är att alla handlingar som inkommer, förvaras eller upprättas hos en myndighet ska vara offentliga (2 kap. 1 § TF). Det finns dock undantag från offentlighetsprincipen, exempelvis handlingar som omfattas av någon form av sekretess (1 kap. 1 § OSL). Det innebär alltså att en allmän handling måste vara offentlig och inte heller omfattas av någon form av sekretess för att man ska ha rätt att ta del av den.

Min gissning är att de uppgifter du vill begära ut antigen anses vara en orimlig begäran, alternativ omfattas av sekretess. Oavsett vad så är det du kan göra att återigen kontakta myndigheten, och fråga på vilken grund de inte kan ge dig uppgifterna du önskar.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91293)