Kan man efter ett namnbyte kräva att sitt nya namn ska ersätta sitt gamla namn på slutbetyg från gymnasieskola?

FRÅGA
Hej,Jag ska byta både mitt förnamn och efternamn. Då undrar över mina gymnasiebetyg. Kommer jag att kunna begära mina gymnasiebetyg med mitt nya förnamn och efternamn. Kommer jag att få betygena med nya namnen eller det finns inte möjligheten att begära?Tacksam för er svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan alltid vända dig till dina gymnasieskola och förklara att du har bytt namn och att du önskar att dina slutbetyg ska ändras för att avse dina nya namn. Skulle din skola inte gå med på detta kan du vända dig med begäran till skolverket vilket är en statlig myndighet. Det lagrum som du i så fall skulle kunna hävda är 37 § Förvaltningslagen. Enligt nämnda lag är den myndighet som har meddelat ett beslut i första instans skyldig att ändra ett beslut om uppgiften är uppenbart felaktig på grund av nya omständigheter. Som förutsättning gäller att ändringen av beslutet kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten att ändra beslutet gäller dock inte om det finns särskilda skäl mot att ändra beslutet.

Vad som avses med "uppenbart oriktigt" kan hämtas ur doktrin, och omfattar fall då beslutet visserligen var riktigt vid tillkomsten men senare inträffade omständigheter gör att beslutet framstår som felaktigt eller olämpligt. Ett slutbetyg som utfärdats med riktiga identitetsuppgifter blir uppenbart oriktigt när denna person inte längre existerar i den meningen att personen har fått nytt namn och personnummer eller efter att ha fått en fingerad identitet. Detta ska dock enligt min uppfattning inte gälla personer som endast bytt namn, då personens identitet fortfarande kan fastställas genom dess oförändrade personnummer, slutbetyget bör då inte anses nå upp till kravet på "uppenbart felaktigt".

Det kan alltså bli svårt för dig att kräva att skolan ändrar dina tidigare namn som står i slutbetyget då det fortfarande avser dig som person, vilket kan bekräftas genom ditt personnummer. Med det sagt kan du alltid ringa, skriva eller gå till din gymnasieskola i person för att begära att få en ändring till stånd, men det finns alltså ingen skyldighet för de att göra så.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96471)