Kan man driva AB utan vinstsyfte?

2021-09-05 i Bolag
FRÅGA
Är det tillåtet att driva ett aktiebolag när avsikten inte är att gå med vinst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig utav Inkomstskattelagen (IL) och dess bestämmelser.

För att en verksamhet ska vara en näringsverksamhet (AB) krävs det att bolaget uppfyller de så kallade rörelsekriteriumen: yrkesmässighet (verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte tillfälligt), vinstsyfte (verksamhet bedrivs med syfte att ge ett ekonomiskt utbyte) och självständighet (en näringsidkare bedriver sin verksamhet självständigt gentemot sina uppdragsgivare). (jfr. 13 kap. 1 § IL).

Detta innebär att om ett bolag drivs utan vinstsyfte så anses bolaget inte vara en näringsverksamhet, utan kan istället klassas som exempelvis hobbyverksamhet (jfr. RÅ 1965 Fi 785). Något att tänka på däremot är att kravet handlar om att verksamhet ska ha vinstsyfte och det krävs därmed inte att man faktiskt får en vinst. Tänk på att det inte spelar roll om näringsidkaren själv anser sig ha ett vinstsyfte utan man avgör detta genom att bedöma verksamheten. Något som talar emot ett vinstsyfte skulle exempelvis vara om en person fortsätter att bedriva en förlustgivande verksamhet trots att möjlighet till vinst är liten.

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95801)