Kan man dömas till sexköp om man saknar sexuellt syfte.

FRÅGA
Hej jag undrar om någon kan bli dömd för sexköp ifall personen fått massage på kroppen vid sitt könsorgan och fått betalt för massagen. Dock genomfördes inte massagen i ett sexuellt syfte
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Frågor om sexköp regleras i 6 kap 11§ BrB. Där framgår att en som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns inget uttryckligt krav på ett sexuellt syfte för att dömas till brottet. Men det krävs uppsåt, dvs att gärningspersonen är medveten om sitt handlande. Det räcker med att gärningsperson handlar i vetskap om att han köper sexuella tjänster för att dömas till brottet.

Även om sexköp inte skulle anses vara uppfylld, kan andra brott komma att aktualiseras som exempelvis sexuellt ofredande och till och med våldtäkt om rekvisiten är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (392)
2021-04-12 Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?
2021-04-12 Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?
2021-03-29 Straff för grooming

Alla besvarade frågor (91130)