FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB26/05/2022

kan man dömas för stöld om någon annan lagt varor i ens väska?

Hej, Min son blev kvarhållen av en väktare i en butik eftersom väktaren hade sett att min sons kompisar lagt varor för ca 90 kr i hans väska. Min son uppmärksammade inte detta, utan blev ertappad efter att de gått ut från butiken. Kompisarna stack då iväg därifrån och väktaren tog in endast min son till ett rum och tillkallade polis. När polisen kom dit så redogjorde min son precis hur det hela hade gått till. Men nu har han kallats till ett nytt förhör, ensam. Hans kompisar som plockade varorna har fortfarande inte hört något från polisen. Hur relevant är det när det gäller ansvar och eventuell påföljd att man inte själv har stoppat på sig varor? Och borde inte polisen intressera sig för de personer som "fysiskt" har tagit varorna från butikshyllan och smugit ner i en annan persons väska? 

Lawline svarar

  

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga hur gammal din son är. Om han är 15 år eller äldre kan han dömas för brott men inte om han är yngre än så. Jag kommer att utgå från att han är 15 år eller äldre för att svara på din fråga mer generellt. 

Brottet
Jag kommer att använda mig av Brottsbalken (nedan BrB) för att besvara din fråga. Som jag förstått det av din fråga så visste din son inte om att hans kompisar lagt varor från butiken i hans väska utan att betala för dem, och han saknar därför ett uppsåt till att stjäla varorna. För brottet stöld enligt 8 kap 1§ BrB krävs det att den som tillägnar sig något olovligen ska göra det uppsåtligen samt att det ska medföra skada för ägaren. I ert fall så saknar din son ett uppsåt då han inte visste om att han hade varor i sin väska och kan därför inte bli skyldig för stöld. 

Uppsåtet
Då värdet på varorna understiger 1250kr skulle en stöld vara av ringa grad vilket betyder att kompisarna inte kan dömas till försök eller förberedelse till stöld, (8kap 12§ BrB). Därav kan det vara så att polisen inte förhört dem då de inte anses ha begått ett brott. Din son kan inte heller av oaktsamhet dömas för stöld, exempelvis att man kan bedöma honom som oaktsam då han inte haft tillräcklig översikt över sin egen väska i butiken, då brottet kräver uppsåt. Däremot kan han dömas om han anses haft ett likgiltighetsuppsåt. Om din son insett risken med att hans kompisar lagt varor i hans väska men varit likgiltig inför den risken kan han ändå anses ha ett uppsåt för brottet. I dessa fall kan han dömas för ringa stöld enligt 8kap 2§ BrB

Påföljden
Om din son döms för ringa stöld kan påföljden bli böter eller högst 6 månaders fängelse enligt 8kap 2§ BrB. Det är dock ovanligt att domstolen dömer ut fängelse för ringa bedrägeri och böter är den vanligaste påföljden. Domstolen tar i beaktning om han är ostraffad tidigare samt hans ålder, ifall han inte är vuxen än, då det även spelar roll för påföljden.
 

Sammanfattning
Anledningen till att kompisarna inte förhörts än är att deras agerande med störst sannolikhet inte kan anses vara ett brott. Ifall det är som du beskriver det att din son saknar uppsåt till brottet, även likgiltighetsuppsåt, kan han inte dömas för brott i denna situation. I de fall han ändå döms kommer påföljden med störst sannolikhet att bli böter. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen. 

Med vänlig hälsning 

Hassan othmanRådgivare