Kan man dömas för stöld om man fått med sig något från affären av misstag?

FRÅGA
Efter att min bror hade vart och storhandlat så upptäckte att han hade råkat få med sig två läskflaskor utan att betalat för sig. När jag frågade om han skulle gå tillbaks och betala, svarade han "jag hade verkligen tänkt att betala, men de låg längst underst i vagnen att jag inte så dem, men nu är det skit samma. Skadan är ändå redan gjord".Kan han bli dömd för olaga innehav eller stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Stöld

Reglerna om stöld hittar vi i brottsbalken, som följande kommer att benämnas som "BrB". För att dömas för stöld ska man olovligen ha tagit vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § BrB). Ifall värdet av det tillgripna däremot är under 1250 kr döms man för ringa stöld dvs. snatteri (8 kap. 2 § BrB). Eftersom din bror råkat få med sig två st. läskflaskor utgör det alltså snatteri och inte stöld. Däremot har vi en huvudregel (1 kap 2 § BrB) som säger att en gärning som är beskriven i brottsbalken endast kan vara brottslig om den sker uppsåtligen, om inget annat stadgas i den specifika lagen. För att kunna dömas för stöld krävs det alltså att man ska ha haft uppsåt, dvs. avsikt. Rena olyckshändelser utgör alltså inte stöld/snatteri. Din bror har av misstag råkat få med sig läskflaskorna hem utan att betala vilket betyder att han inte haft uppsåt och därför inte heller gjort sig skyldig till snatteri.


Olaga innehav

I Sverige har vi inget brott som endast kallas "olaga innehav", utan de fall olaga innehav är kriminaliserat är detta följt utav exempelvis narkotika eller vapen, dvs. olaga innehav av narkotika som regleras i narkotikastrafflagen och olaga vapeninnehav som regleras i vapenlagen. Att din bror innehar läskflaskorna hemma hos sig utan att han betalat för dem är alltså inte brottsligt. Din bror kan därför varken dömas för olaga innehav eller stöld/snatteri.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (657)
2020-12-04 Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?
2020-12-04 Kan man dömas för försök till ringa stöld?
2020-12-02 Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?
2020-11-30 Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

Alla besvarade frågor (86939)