Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

2021-06-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
En vän ska flytta ihop med en som pysslar med narkotika. Men hon är osäker då hon vet hans problem sen innan med polisen. Om husrannsakan sker och de bor under samma tak, vem får ta skiten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om en person har ett eventuellt ansvar för sin sambos innehav av narkotika i det gemensamma hemmet.

Bestämmelserna för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen.

Den som olovligen innehar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott om innehavet sker uppsåtligen (1 § 6 p. narkotikastrafflagen). Om en person förvarar narkotika i hemmet utgör det alltså ett narkotikabrott.

Som utgångspunkt krävs det att man begår en aktiv handling för att göra sig skyldig till ett brott men för vissa brottsformer räcker underlåtenhet att avslöja brott (23 kap. 6 § brottsbalken).

Två personer som bor tillsammans har en garantställning gentemot varandra. Det innebär att en sambo kan bli ansvarig för att ha underlåtit att ingripa i den andra sambons brottslighet och kan därför dömas till medverkan till narkotikabrott (23 kap. 4 § brottsbalken). Eftersom det krävs ett uppsåt så kan inte en person dömas för narkotikabrott om denne varit helt ovetandes om narkotikans existens. Men i detta fall verkar din vän vara medveten om narkotikan redan innan hon flyttat in och blivit sambo, vilket bidrar till ett ansvar föreligger när hon flyttat in i bostaden om narkotikan hittas. I sådant fall är det dock åklagaren som ska bevisa att det funnits ett uppsåt.

Sammanfattningsvis, en person kan göra sig skyldig till medverka till narkotikabrott om denne haft kännedom om sambons narkotikainnehav eftersom man är i en garantställning gentemot varandra när man bor tillsammans.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (526)
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon
2021-06-09 1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?
2021-06-08 Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?
2021-06-08 Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

Alla besvarade frågor (93145)