Kan man dömas för innehav av narkotika utan uppsåt?

Hej! har en fråga kring vad min pojkvän kan få för konsekvenser för innehav av kokain utan uppsåt. Någon hade placerat en liten påse i hans jacka på en fest han var på. Han är tidigare ostraffad för liknande brott. 26 år gammal, skötsam, stabil ekonomi, arbete. På polisstation ville de ta urinprov men han var i sådan chock att det inte gick att kissa. Han släpptes ganska fort då han var i ett bra tillstånd och inte påverkad av något.

Jag har gjort lite research och det verkar som att man inte har rätt till advokat och man inte riskerar fängelse 6 mån? annars är det privat som gäller. Samt att böter är det vanligaste straffet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte om det väckts åtal om innehav av narkotika mot din pojkvän. Om det inte har gjort det, har ni inget att oroa er för. Jag kommer därför i mitt svar att utgå ifrån att åtal har väckts.

I brottmål är beviskravet högt, det krävs att det är ställt bortom all rimlig tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet, detta gäller även uppsåtsbedömningen. Det är upp till åklagaren att bevisa detta för att din pojkvän ska kunna dömas för narkotikainnehav.

Om åtal väckts och din pojkvän kallas till rättegång har han möjlighet att neka till brott inför domstol. Rätten till offentlig försvarare beror på om brottet klassas som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. För ett ringa brott är påföljden oftast böter och man har som huvudregel inte rätt till en offentlig försvarare. Om brottet däremot klassas som normalgraden så har din pojkvän rätt till en offentlig försvarare.

Om domstolen finner det ställt bortom all rimlig tvivel att din pojkvän gjort sig skyldig till narkotikabrott är den mest troliga påföljden böter, möjligen i kombination med villkorlig dom. Bedömningen görs alltid utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, jag kan därför tyvärr inte svara närmre på påföljdsfrågan.

Sammanfattningsvis krävs det att förundersökningen leder till att åklagaren väcker åtal mot din pojkvän och att domstolen sedan finner det ställt bortom all rimlig tvivel att din pojkvän innehaft narkotikan med uppsåt, för att han ska dömas till ansvar för brott och därmed få en påföljd som troligen skulle bli böter.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo