Kan man dömas för försök till ringa stöld?

FRÅGA
Hej, om man går i en butik och uppsåtligen stoppar i sig något (tanken är att inte betala) men efter ett tag märker man att man bli förföljd av ex väktare. Då man märker att man blir förföljd så gör man sig av med varan (innan man passerar kassan), kan man då dömas för ringa stöld eller försök? Man kan väl inte dömas till försök till ringa stöld eller? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, och förklaras så som "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada". I 8 kap. 2 § BrB återfinns ringa stöld. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 8 kap. 1§ BrB för brottsrekvisiten, dvs. vad som utgör en stöld, och tillägger att det är det tillgripnas värde och andra omständigheter som avgör ifall stölden ska anses som ringa. Gränsdragningen mellan dessa två brott sker alltså dels genom värdet på de stulna föremålen. Värdegränsen för ringa stöld är ungefär 1250 kronor.

I 8 kap. 1§ framgår rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det", detta kallas för tillägnelseuppsåt.

För att en person ska kunna dömas för någon form av stöld krävs det att det funnits ett "uppsåt att tillägna sig" föremålet. Det innebär att det ska finnas ett uppsåt att ta föremålet och tillägna sig det på något sätt.

Av 8 kap. 12 § BrB framgår det att det bara är stöld och grov stöld som är straffbelagt på försöksstadiet. Ringa stöld är inte straffbart på försöksstadiet, utan för att dömas för ringa stöld måste hela stöldbrottet ha ägt rum - det måste ha fullbordats. I det här scenariot fullbordas stölden när varan tagits förbi butikens utgång eller kassan, på så vis går det att fastställa uppsåtet. Det kan dock skilja sig åt beroende på var kassan befinner sig eller hur affären/butiken är utformad. Om kassan är nära utgången av affären räknas stölden som genomförd när man passerar kassan. Är kassan mitt i affären räknas stölden som genomförd när man går ut ur affären. Om det istället är en stor affär med olika avdelningar i samma stora utrymme ses stölden som genomförd när man lämnar avdelningen där man tog saken.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97679)