Kan man dömas för ett annat brott än det man åtalats för?

2021-09-28 i Domstol
FRÅGA
Om det vid en rättegång visar sig att jag inte begått brottet jag står åtalad för, men vittnet påstår jag har begått ett annat brott jag INTE står åtalad för, kan jag då dömas för DET brottet istället för det ursprungliga? I domen framgår att jag INTE begått brottet, men ändå anser åklagaren det bevisat att jag begått det iaf, anser då åklagaren att jag begått det andra brottet istället och dömer mig för det trots att det inte står med i åtalet. Mvh friad och fälld i samma dom
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om man kan dömas för ett brott som inte omfattas av åtalet.

Svaret på frågan finner vi i rättegångsbalken (1942:740) (RB). Inför en huvudförhandling ska åklagaren ha formulerat en kortfattad och precis gärningsbeskrivning. I gärningsbeskrivningen ska åklagaren ange den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats och de övriga omständigheter som behövs för dess kännetecknande (45 kap. 4 § RB). Domstolen får inte döma en person för något som inte ryms inom åklagarens gärningsbeskrivning, men däremot är inte domstolen bunden av själva brottsrubriceringen eller det lagrum som åklagaren angett (30 kap. 3 § RB).

För att förtydliga vad som menas kan vi ta ett exempel. Ponera att åklagaren har yrkat att den tilltalade ska dömas för grov misshandel och att åklagaren formulerat gärningsbeskrivningen enligt följande: "X har den 20 augusti 2021 vid Stureplan i Stockholm misshandlat Y genom att tilldela honom flera slag och sparkar när han legat ner på marken. Y tillfogades därigenom smärta och blödningar. Brottet bör bedömas som grovt eftersom att X visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att sparka på Y när han låg ner på marken och var försvarslös. X begick gärningen med uppsåt."

I gärningsbeskrivningen återfinns samtliga omständigheter för att brottet grov misshandel ska vara uppfyllt. Om domstolen skulle komma fram till att målsägande har blivit misshandlad men att det inte varit frågan om särskild hänsynslöshet eller råhet, kan domstolen döma den tilltalade för misshandel av normalgraden även fast åklagaren har yrkat ansvar för grov misshandel. Detta beror på att samtliga omständigheter för brottet misshandel också ryms i gärningsbeskrivningen, se 3 kap. 5 och 6 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Om det däremot skulle framkomma att den tilltalade har begått till exempel stöld, kan domstolen inte döma personen för det eftersom att det som står i ovanstående gärningsbeskrivning inte täcker upp kraven för att brottet stöld (8 kap. 1 § BrB) ska aktualiseras.

Sammanfattningsvis kan det sägas att domstolen får döma den tilltalade för något annat brott än det som åklagaren har yrkat på, men då krävs det att även det brottet ryms inom åklagarens gärningsbeskrivning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96509)