Kan man byta uppgifter om födelsetid?

2018-01-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan.Jag kom till sverige 1996 med familjen. Familjen uppgav att jag är född 1993 xx yy ( enkla nummer ) Men i verkligheten är jag född 1993 zz dd. kan jag byta mitt personnummer ? Eller blir det problem? Tack så mycket.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du i din fråga skriver att du vill byta ditt personnummer, så tolkar jag det som att du vill ändra din födelsetid, detta kommer att vara min utgångspunkt när jag besvarar din fråga. Eftersom du är född 1993, och du kom till Sverige 1996, så tolkar jag det också som att du är född i utlandet. Innan jag besvarar din fråga mer konkret, så kommer jag att kort redogöra för hur personnummer regleras och därefter vad som krävs för ändringar av födelsetiden.

Reglering av personnummer

Det vi kan börja med att konstatera, är att det är Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen, vilken innehåller uppgifter om födelsetid för en person (Folkbokföringslag (FBFL) 1 §). Varje folkbokförd person i Sverige får alltså ett personnummer (FBFL 18 §).

Vad krävs för ändringar av födelsetiden?

Som jag nämnde ovan, så ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, vilket innebär att det även är de som beslutar om ändringar av födelsetiden. Jag kan börja med att kort konstatera att det är möjligt att ändra sin födelsetid, men att det då krävs att man uppvisar handlingar som bevisar att den nuvarande födelsetiden är felaktig och att den nya som åberopas är riktig. Detta kan du läsa närmare om här.

Om en utlandsfödd person exempelvis har ett hemlandspass som styrker den åberopade födelsetiden, så kan det ses som ett tillräckligt bevis för att födelsetiden ska anses vara den riktiga. Om personen inte har ett hemlandspass, så kan andra handlingar också godtas, kravet är dock att dessa handlingar är originalhandlingar och att de är utfärdade av en officiell myndighet i hemlandet.

Kort sagt så måste handlingarna som bevisar födelsetiden vara utfärdade av en officiell myndighet i hemlandet samt vara originalhandlingar. Skatteverket gör sedan en bedömning om handlingarna bevisar att den åberopade födelsetiden är riktig eller ej. Skatteverket skriver på sin hemsida att det är svårare att få en ändring av födelsetiden om man redan är svensk medborgare, eftersom man redan på heder och samvete har intygat att dessa uppgifter är riktiga i sin medborgaransökan. Det är alltså viktigt att förstå att Skatteverket är stränga i sin bedömning och att det krävs tydlig bevisning för att en ändring ska få kunna ske.

Ett konkret svar på frågan

Det finns alltså möjlighet för dig att få igenom en ändring av födelsetiden, men då krävs det, som jag skrivit under föregående rubrik, att du uppvisar handlingar (hemlandspass eller andra officiella handlingar) som bevisar att den f.d. födelsetiden är felaktig och att den nya födelsetiden är riktig. Jag rekommenderar dig alltså att vända dig till Skatteverket för att kunna få hjälp med ärendet, antingen genom att kontakta dem här, eller att du besöker myndigheten fysiskt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98676)