Kan man bodela under betänketiden?

2020-11-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi har skickat in skilsmässopapper och undrar nu om vi kan göra bodelning innan betänketid är slut (har 2 barn under 16 år)? Vi vill ha allt färdigt så fort som möjligt. Har inget av större värde och är överens. Om vi gör bodelning nu, måste vi göra en till senare? Mitt ex vill köpa bil snabbt och jag vill inte vara med på det. Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är att bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts, dvs när dom på äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft. Om någon av makarna begär bodelning under tiden ett mål om äktenskapsskillnad pågår (dvs under betänketiden) ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB).

Om ni gör bodelning nu behöver ni alltså inte göra en till sen när äktenskapsskillnaden gått igenom, utan den ni kan göra nu står fast även då. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar går det bra att ställa en fråga till. Du kan även läsa mer om bodelning på Sveriges Domstolars hemsida.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92284)