Kan man bo i hyresrätt och samtidigt äga en bostadsrätt?

2019-03-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har fått brev från min hyresvärd att jag omedelbart ska säga upp mitt hyreskontrakt p g a att jag äger en bostadsrätt tillsammans med min man och att jag har en kompis som bor (och är skriven) tillsammans med mig i min hyreslägenhet. Av olika skäl så är jag och min man särbos och jag vet inte varför jag skulle behöva redogöra detta för min hyresvärd.Hyresvärden hänvisar till 12 kap. 46§ första stycke p.10 i Jordbalken. I det fall jag inte säger upp hyreskontraktet så avser värden att "säga upp hyresavtal för avflyttning samt att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för prövning.Min fråga är: Har hyresvärden rätt att säga upp mitt hyreskontrakt p g a de skäl som de hänvisar till ovan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den paragraf som din hyresvärd nämner som skäl till uppsägning (12 kap 46§ 10 p. Jordabalken) innebär att en intresseavvägning ska ske mellan hyresvärd och hyresgäst. Vid intresseavvägningen ska hyresgästens intresse av att behålla sin hyreslägenhet vägas mot hyresvärdens intresse av att disponera lägenheten.

För att det ska föreligga ett sakligt skäl för uppsägning krävs att hyresvärden har ett påtagligt partsintresse. Som exempelvis att lägenheten ställs till bostadsförmedlingens förfogande, dvs att någon med behov av bostaden ska få ta över den.

Om hyresvärden har ett sakligt skäl till uppsägningen krävs det att du som hyresgäst har ett skyddsvärt intresse av att behålla lägenheten för att bo kvar. Ett exempel på detta är just behovet av en fast bostad för sig själv. Att du är gift har ingen betydelse i frågan då det är du själv som väljer vart du vill bosätta dig. Är det så att din hyresvärd påstår att du inte bor i din hyresrätt är det hyresvärden som ska bevisa detta.

I och med att du stadigvarande bor i din bostad kan inte heller hyresvärden hävda att du förverkat din rätt till bostaden genom olovlig andrahandsuthyrning enligt 12 kap 42§ 3 p. JB. Detta eftersom man i huvudregel har rätt till inneboende utan något tillstånd. Det är enbart om den inneboende skulle innebära men för hyresvärden det inte tillåts, 12 kap 41§ JB, vilket inte verkar aktuellt eller påstått i detta fall.

För att sammanfatta innebär detta att så länge du stadigvarande bor i din hyresrätt, vilket du skriver att du gör, kan ditt besittningsskydd därmed inte upphöra. Det faktum att du är gift och samtidigt står som ägare i en bostadsrätt saknar därmed betydelse så länge du faktiskt bor i hyresrätten. Hyresvärden kan därmed inte heller peka på att du förverkat din hyresrätt genom andrahandsuthyrning, eftersom din kompis räknas som inneboende. Din hyresvärd saknar därmed grund för att säga upp ditt hyresavtal.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig igen för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1545)
2020-02-29 Förverkande av hyresrätt på grund av obetald hyra
2020-02-28 Säga upp hyresavtal för att hyresgästen inte bor i den - ogiltig grund.
2020-02-28 Rätt att hyra ut i andra hand
2020-02-27 Vilken skyldighet har hyresvärden att underhålla lägenheten?

Alla besvarade frågor (77539)