Kan man bo i en studentlägenhet men vara folkbokförd någon annan stans?

Hej! Jag står i kö till att få tandställning i Region Östergötland. Problemet är att jag har tänkt att plugga vidare och kommer förmodligen flytta en bra bit, till Umeå. När jag ringde och frågade sa de att jag kunde få tandvården gratis här så länge jag var folkbokförd i Östergötland, men det verkar finnas nån lag som säger att man måste vara folkbokförd där man faktiskt bor... eller hur är det egentligen? Kan jag bo i studentlägenhet i Umeå och vara folkbokförd i Östergötland?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Folkbokföringslagen reglerar frågor kring folkbokföring så jag kommer utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finns i slutet.

Du ska vara folkbokförd där du anses bosatt

Som utgångspunkt gäller att man är skyldig att bokföra sig där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).

Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning med annan förläggning av tiden, exempelvis två gånger under 14 dagar eller fyra gånger under en månad (7 § andra stycket folkbokföringslagen).

Om du även bor kvar i din tidigare bostad minst en sjundedel av din tid kan du anses ha dubbel bosättning. I sådant fall ska du bokföras på den bostad där du med hänsyn till ett antal omständigheter får anses ha din egentliga hemvist (7 § första stycket folkbokföringslagen).

Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av din egentliga hemvist är exempelvis arbetsförhållanden. Även familjens bosättning är av vikt, det vill säga att familjen ska försöka hållas samman i folkbokföringen. Med familj innefattas makar, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn. Notera dock att andra omständigheter kan beaktas (RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149).

Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott

Att uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).

Sammanfattning

Enligt lag har du en skyldighet att bokföra dig där du anses bosatt. Under förutsättning att du flyttar till Umeå, tillbringar din dygnsvila där minst en sjundedel av din tid och inte bor kvar i din tidigare bostad, ska du rimligen bokföras i Umeå.

Du kan i sådant fall inte vara folkbokförd i Östergötland utan att göra dig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”