​Kan man bo hos någon annan än vårdnadshavaren?

2019-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag är en tjej på 13 år. Jag bor hemma hos mina föräldrar. Mamma är den enda som är vårdnadshavare. Mina föräldrar bor ihop endast för min skull så de är bara vänner. Vi bråkar jättemycket hemma och jag vill inte bo med min mamma. Vi kommer helt enkelt inte alls överens. Min pappa ser hur jag mår och försöker göra allt för att det ska bli bra. Min fråga är: Om min pappa skulle flytta, får jag lov att bo hos honom då fast att han inte är vårdnadshavare?Tacksam för svar!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Beklagar din situation. Jag tolkar det som att din mamma är ensam vårdnadshavare och i mitt svar kommer jag därför redogöra för dina möjligheter att bo hos din pappa. Regler kring vårdnad finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Eftersom din mamma är vårdnadshavare så är det hon som har den rättsliga vårdnaden. Det innebär att hon bestämmer över dina personliga angelägenheter och beslutar i viktiga frågor som rör dig. Följaktligen är det vårdnadshavaren som bestämmer var barnet ska bo.

Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 11 § FB. Eftersom du är 13 år så har du inte full bestämmanderätt förrän du fyllt 18 år, jfr 9 kap. 1 § FB. Därmed kan du inte på egen hand bestämma att du hellre vill bo hos din pappa. Däremot ska din mamma som vårdnadshavare ta större hänsyn till dina synpunkter ju äldre och mognare du blir. Även om du inte bor hos din pappa så har du rätt till umgänge med honom även om han flyttar.

Kan man överlämna den faktiska vårdnaden till någon annan?

Vårdnadshavaren har vanligtvis även den faktiska vårdnaden dvs bor med och sköter om barnet, men det behöver nödvändigtvis inte vara så. Den faktiska vårdnaden kan man lämna över till någon annan utan att de påverkar vem som har den rättsliga vårdnaden. Ett överlämnande av den faktiska vårdnaden kan exempelvis ske genom en frivillig överenskommelse. Detta kan både ske frivilligt men också genom tvång. Under vissa omständigheter kan en vårdnadshavare ha den rättsliga vårdnaden men bli tvungen att överlämna den faktiska vårdnaden, exempelvis om vårdnadshavare av någon anledning inte kan tillgodose barnet den dagliga omsorgen.

Om du hellre vill bo med din pappa

Slutligen kan jag nämna att det finns flera sätt för att ändra vem som är barnets vårdnadshavare och således vem som bestämmer med var barnet ska bo. I nuläget tolkar jag det som att du står under ensam vårdnad av din mamma. Föräldrarna kan på egen hand avtala om vårdnaden, 6 kap. 6 § FB eller låta rätten besluta om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, 6 kap. 5 § FB. Vid ett sådant beslut ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § FB.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (681)
2019-10-29 Hur bedömer domstolen i en vårdnadstvist?
2019-10-29 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2019-10-23 Ändring av tid med barn vid gemensam vårdnad
2019-10-16 Vårdnad av barn med ”tuff” ekonomi

Alla besvarade frågor (74577)