kan man blir dömd för andra brott under en huvudförhandling som man inte är åtalad för innan?

2019-04-27 i Domstol
FRÅGA
hej kan man blir dömd för andra brott under en huvudförhandling som man inte är åtalad för innan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om en person som är åtalad för brott kan dömas för andra brott under under huvudförhandlingen. Regler om rättegången vid brott finns i Rättegångsbalken (RB).

En person kan inte bli dömd för en gärning som denne inte är åtalad för
Domarna i huvudförhandlingen får inte döma den tilltalade personen för en annan gärning än den som åklagaren åtalat personen för (RB 30 kap. 3 §). Vad gärningen innebär är den gärningsbeskrivning som oftast åklagaren skriver i sin stämningsansökan när denne åtalar personen som begått brottet. Denna gärningsbeskrivning är åklagarens beskrivning av vad som hände när personen begick brottet. Domarna får alltså döma den tilltalade personen för alla brott som ryms inom gärningsbeskrivningen.

Gärningen är därför inte samma sak som själva brottsrubriceringen, alltså vad vi kallar brottet. En person som t.ex. är åtalad för "rån" skulle alltså kunna dömas för "misshandel". Som sagt förutsätter detta dock att misshandel ryms inom gärningsbeskrivningen för rånet.

Exempel:
Låt säga att gärningsbeskrivningen i ett åtal om rån delvis är följande: "A har genom våld stulit en plånbok från målsäganden B som B hade på sig. Våldet har bestått i att A har slagit målsäganden B till marken."

Om domarna anser att det är bevisat att A slagit B men inte bevisat att A stulit B:s plånbok, så kan domarna välja att bara döma A till misshandel. Detta trots att A är åtalad för rån.

Svar: Ja, en person kan bli dömd för andra brott under en huvudförhandling som denne inte är direkt åtalad för innan. Brotten måste dock rymmas inom gärningsbeskrivningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (357)
2019-07-30 Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?
2019-07-29 Förvaltningsmyndigheternas serviceskyldighet
2019-07-25 HD - Högsta instans
2019-07-22 Få ut handling på dömd person

Alla besvarade frågor (72058)