Kan man bli uppsagd från bostadsrättsförening pga. sena duschar?

2016-10-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Har nyligen lämnats ut lappar i allas brevlådor om att det är förbjudet att duscha efter klockan 22/23, följs inte detta så kan man bli uppsagd ifrån föreningen och man får därmed flytta. Det står inget om detta i stadgarna (bor i en bostadsrätt som ingår i en liten förening med runt 30 bostäder), hade vi vetat detta hade vi inte ens köpt lägenheten då både min sambo och jag har tunga svettiga jobb med varierande arbetstider. Har föreningen rätt att säga upp oss för sena duschar eller är det bara tomma hot?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren se till att grannar inte utsätts för störningar som kan vara så skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även rätta sig efter de regler som föreningen meddelar. Om bostadsrättshavaren inte iakttar dessa skyldigheter riskerar han/hon att bli uppsagd ifrån föreningen.

Normala störningar som uppkommer i ett flerfamiljshus kan man inte bli uppsagd för, utan dessa får grannarna acceptera. I förarbetena till lagen ges som exempel lekande barn som stör en granne som har nattarbete. Ett annat exempel, från rättspraxis, är en person som spelade piano i ca två timmar varje eftermiddag. När man bedömer vilka störningar som får accepteras söker man stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Detta kan vara en svår bedömning, eftersom man kan ha olika uppfattning av vad som bör tålas.

Om en bostadsrättsförening har lämnat ordningsföreskrifter är bostadsrättshavaren i princip skyldig att rätta sig efter dessa, om inte föreskrifterna är av rent godtycklig karaktär. Meddelandet om att man inte får duscha efter klockan 22 eller 23 kan ses som en sådan ordningsföreskrift. Att inte följa föreskrifterna kan leda till att ni blir uppsagda från bostadsrätten.

När en bostadsrättsförening får kännedom om att det förekommer störningar ska den ge tillsägelse till den störande bostadsrättshavaren att se till att störningarna omedelbart upphör. Upphör störningarna efter tillsägelsen kan bostadsrättshavaren inte bli uppsagd på grund av störningarna. (En bostadsrättshavare kan bli uppsagd omedelbart utan tillsägelse, men då krävs det allvarligare störningar än att duscha sent.)

Om det skulle vara så att ni får en tillsägelse från föreningen och ändå fortsätter att duscha sent kan det alltså leda till att föreningen vill säga upp er. I så fall ska ni få en skriftlig uppsägning och sedan kan ni överklaga uppsägningen till Hyresnämnden. Då måste föreningen kunna bevisa vilka tider ni har duschat och att det har varit i en sådan omfattning att grannarna inte bör tåla det. Kan den inte bevisa detta kan ni inte bli uppsagda på grund av att ni duschar sent.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1124)
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88291)