Kan man bli tvingad att gå på samarbetssamtal?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt ex håller på att hota o tjata på att jag ska med på samtal hos familjerätten. Vi har delad vårdnad och vartannan vecka. Att hon vill detta är eftersom hon vill ha på papper vilka tider som gäller, men hon håller på att försäka ändra hela tiden, och nu vill hon byta veckor. Jag har intw bestämt om jag vill det ännu för jag tycker det funkar bra som det för. Kan hon tvinga mej dit?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Det är helt frivilligt att deltaga under ett samarbetssamtal vid familjerätten, dock kan samtalsstöd i den formen som erbjuds vara ett bra verktyg om det råder konflikter mellan dig och ditt ex i frågor som rör barnet. Precis som du har varit inne på kan man genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor som rör boende och umgänge, se 6 kap. 18 § FB. Det låter som att ditt ex vill skriva ett avtal för att fastställa en ändring av umgänget, blir avtalet godkänt av socialnämnden får det samma verkan som ett domstolsavgörande, se 21 kap. 1 § 3 st. FB.

Sammanfattningsvis kan du inte bli tvingad att deltaga under ett samarbetssamtal vid familjerätten, är det så att ni har svårt att samarbeta i frågor rörande barnet kan samarbetssamtal dock vara en hjälp att få er och komma överens. Vill ditt ex få till en ändring gällande umgänge eller boende och ni inte är överens om att skriva ett nytt avtal, kan ditt ex fortfarande vända sig till domstol för att få till en ändring via ett domstolsavgörande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82757)