Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?

2021-11-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förtydliga att jag inte har några specifika kunskaper om koprolali men att jag istället kan berätta hur det fungerar vid tvångsvård för vuxna med psykiska störningar mer generellt.

För att man ska bli tvångsvårdad krävs det dels att frivillig vård inte kan ges, dels att personen lider av en allvarlig psykisk störning (3§ lagen om psykiatrisk tvångsvård). Det framgår inte i lagtext vad en allvarlig psykisk störning innebär men några exempel från förarbetena är: schizofreni, allvarlig depression eller tillstånd av psykotisk karaktär.

Utöver detta krävs det även att det finns ett stort vårdbehov på grund av denna störning och att just tvångsvård är det enda sättet att hjälpa personen på. Man kan till exempel vid bedömningen av vårdbehovet beakta om personen är farlig för sig själv eller för annans personliga säkerhet. Värt att komma ihåg är också att tvångsvård inte får ges om den psykiska störningen endast är en utvecklingsstörning (3§ tredje stycket LPT).

För att bli tvångsvårdad så krävs det en tvåläkarprövning (4§ LPT). Läkarna tar i det läget ställning till om koprolali är något som kan medföra tvångsvård i det specifika fallet.

Sammanfattningsvis så kan jag inte ge ett direkt svar på om man kan tvångsvårdad för att man lider av koprolali. Det får nog bedömas från fall till fall och möjligtvis i samband med andra symptom, t.ex. vanföreställningar. Det kan också sägas att tvångsvård är en väldigt ingripande åtgärd som ses som ett sista alternativ. Mitt tips är därmed att ta kontakt med till exempel en läkare eller psykiatriker för att veta mer angående koprolali och eventuell tvångsvård.

Hoppas mitt svar gav lite klarhet i saken i alla fall!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Kronmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98565)