Kan man bli tagen för snatteri om man lägger varor i sin väska medan man är i butiken?

FRÅGA
Blev lite tokigt idag. Var disträ och skulle handla. Jag tog ingen korg, kom på att jag skulle ha fler saker än jag trodde. Avlastade i min påse "Jag vet ser inte bra ut". Betalade mina varor, en man tog in mig och vakter tillkallades. Jag förklarade att jag var disträ och glömde men de hade bestämt sig, var otrevliga och skakade på huvudet. Värdet var ca 120 kr. Jag är aldrig dömd för något Jag hamnade i chock. Jag erkände aldrig snatteri utan mer att varorna blev betalda.Vad händer nu? Kan jag få fängelse ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad som händer om man blir misstänkt för snatteri i en butik.

Ringa stöld

Om man olovligen tar någonting som har ett värde på mindre än 1000 kr och har avsikt att tillägna sig det är handlingen att se som "snatteri". Idag finns det dock ingen bestämmelse om snatteri i lagen utan man talar istället om brottet ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.Även om man tar någonting som är värt mindre än 1000 kr kan man dömas till det grövre brottet stöld istället för ringa stöld. Detta gäller bland annat om man tagit saker flera gånger tidigare eller klipper bort larm eller liknande från saken man tar. Om man döms för stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB).

Försöksstadiet

Ringa stöld är inte straffbelagt på försöksstadiet (8 kap. 12 § BrB), vilket innebär att man miste ha genomfört hela stöldbrottet för att kunna straffas. Om asdan är nära utgången av affären räknas stölden när man passerar kassan. Är kassan däremot i mitten av affären räknas stölden när man går ut ut affären. Rör det sig om en stor affär med olika avdelningar ses stölden oftast som genomförd när man lämnar den avdelning där man tog saken. Beroende på vilken typ av affär man är i kan man alltså ibland ha gjort sig skyldig till ringa stöld och ibland inte.

I ditt fall

Jag tolkar din fråga som att du lagt dina varor i din väska medan du fortfarande var i butiken och att du sedan betalat dessa innan du gick förbi kassan. I detta fall har du inte gjort dig skyldig till ringa stöld då du inte haft avsikt att ta varorna utan att betala. Du har inte heller fullbordad stölden genom att passera kassan utan att betala. Du har alltså inte gjort dig skyldig till snatteri/ringa stöld.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (596)
2020-05-25 Försök till stöld vs. olaga intrång
2020-05-21 Vad händer om jag "snattar" (ringa stöld)?
2020-05-15 Stöld på arbetsplats
2020-05-13 Fråga om stöld av väska i en butik

Alla besvarade frågor (80474)