Kan man bli svensk medborgare trots att man inte kan styrka sin identitet?

2018-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag försöker hjälpa en god vän som bott här i Sverige och är folkbokförd i Västra Götaland, Skara, Skara Domk sedan 2011-12-01. Hon vill bli svensk medborgare. Hon kommer från Nigeria och har permanent uppehållstillstånd. Hon har dock inget pass från Nigeria. Hur kan jag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap (s.k. medborgarskapslagen).

Vad krävs för att bli svensk medborgare?

Kraven för svenskt medborgarskap framgår av 11 § medborgarskapslagen. En utlänning kan således efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om han/hon har:

- styrkt sin identitet,

- fyllt arton år,

- permanent uppehållstillstånd i Sverige,

- bott i Sverige under viss tid (för din vän gäller fem år)

- haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Styrkande av identitet trots att pass saknas?

Jag tolkar det som att din vän endast har problem med det första kravet, dvs. styrkande av identitet. Det enklaste sättet att styrka sin identitet är genom att uppvisa ett giltigt pass, men identiteten kan styrkas även på andra sätt. En eller flera var för sig otillräckliga handlingar kan således, sammantagna med övriga omständigheter, anses utgöra tillräcklig bevisning. Dokumenten måste dock vara från en myndighet från hemlandet, ha bra kvalitet och inte vara för enkla.

Ibland kan sökandens make, maka eller nära släkting (föräldrar, vuxna barn och syskon) styrka dennes identitet. Han/hon måste dock själv ha blivit svensk medborgare och då styrkt sin identitet genom att ha uppvisat ett pass/godtagbart identitetsdokument från hemlandet. Samtidigt måste sökanden ha bott med den anhörige innan flytten till Sverige.

Dispens från kravet på styrkt identitet

Om sökanden inte kan styrka sin identitet kan denne ändå bli svensk medborgare, dock endast om han/hon bott i Sverige under minst åtta år och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig (12 § andra stycket medborgarskapslagen). Det förutsätts att sökanden under vistelsen i landet gjort vad som skäligen kan krävas för att få fram godtagbara handlingar som kan styrka identiteten.

Dispens har medgetts (av Migrationsöverdomstolen) när det inte rimligen kan krävas av den sökande att denne uppsöker sitt hemlands ambassad eller reser till hemlandet för att skaffa giltig passhandling och det inte heller finns andra möjligheter för denne att styrka sin identitet (se MIG 2017:10).

Sammanfattning och slutliga råd

Om din vän inte kan styrka sin identitet varken genom pass, andra identitetsdokument eller någon ovan angiven anhörig finns ändå en möjlighet för henne att bli svensk medborgare genom dispens. Eftersom jag inte är medveten om alla omständigheter och det är Migrationsverket som prövar ansökan, kan jag dock inte uttala mig vidare om hennes möjligheter.

Jag råder er att läsa igenom det jag skrivit och även läsa vidare på Migrationsverkets hemsida. Där finns även en funktion, med vilken man kan testa om man kan bli svensk medborgare. Slutligen kan ni också vända er till Migrationsverkets kontor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (787)
2019-03-23 Familjeanknytning till vuxet barn?
2019-03-21 Kan CSN uppfylla försörjningskravet?
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd

Alla besvarade frågor (66986)