Kan man bli svensk medborgare om man tidigare dömts till en fängelsepåföljd?

Om jag vart dömd för stöld i fängelse i 4 månader och de va 2017 kan jag ansöka om svenskmedborgareskap. Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav för svenskt medborgarskap

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan framgår av 11 § medborgarskapslagen. En utlänning kan bli svensk medborgare, om han/hon har:

1. styrkt sin identitet (normalt genom pass eller annan godtagbar identitetshandling),

2. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

3. bott i Sverige under viss tid (i detta fall 5 år), och

4. levt ett skötsamt liv i Sverige och kan förväntas fortsätta på detta vis.

Din fråga handlar alltså om punkten 4.


Kriminalitet kan påverka beslutet

Tidigare kriminalitet kan påverka dina möjligheter till att bli beviljad ett svenskt medborgarskap. I propositionen (förslaget) till medborgarskapslagen finns olika karenstider vid påföljder för brott (prop. 1994/95:179 s. 59). Med karenstid avses en viss tidsperiod som måste ha förflutit för att brottspåföljden (i detta fall fängelsestraffet) inte ska påverka din ansökan om svenskt medborgarskap. Karenstiderna är dock endast riktlinjer för om sökanden levt ett skötsamt liv i Sverige och kan underskridas t.ex. vid vissa oaktsamhetsbrott där risken för återfall är mycket låg. På motsvarande sätt kan en längre karenstid tillämpas vid upprepad brottslighet.

För påföljden fängelse 4 månader är karenstiden 5 år efter brottets begående.


Sammanfattning och råd

Du måste alltså vänta med din ansökan under 5 år från den dagen du begick brottet. Eftersom du begick brottet 2017, kan du bli beviljad svenskt medborgarskap 2022, förutsatt att alla andra kriterier som jag beskrivit ovan är uppfyllda.

Som jag beskrev innan, tillämpas dock inte karenstiderna strikt utan beror på det enskilda fallet. För att få tydligare besked i just ditt fall råder jag dig att ta kontakt med Migrationsverket och fråga hur länge du bör vänta innan du kan ansöka om svenskt medborgarskap.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”