FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/06/2020

Kan man bli straffad om ens katt ramlar ner från balkongen?

Min katt ramlade ner från våran balkong ca 5m. Hon blev endast skadad i ena framtassen som tur var. Kan jag bli åtalad?// X

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att gå igenom vilka regler som gäller för kattägare i den situationen som du beskriver. Sedan kommer jag att göra en bedömning av om händelsen kan leda till ett åtal alternativt en anmälan.

Vilka regler finns när katter vistas på balkonger?

En balkong där en katt vistas måste vara försedd med ett nät eller liknande, om balkongen är belägen mer än 5 meter över marken (Jordbruksverkets bestämmelser och 2 kap. 18 § djurskyddsförordningen). Tanken bakom regeln är alltså att förhindra att katter ramlar ner från balkonger. Om man som kattägare inte följer detta kan man dömas för brott mot djurskyddslagen. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år (10 kap. 1 § djurskyddslagen).

När kan man bli straffad?

Om din balkong är belägen högre upp än 5 meter måste du alltså ha ett nät för att förhindra att din katt ramlar ner. Om du inte hade ett nät när olyckan inträffade har du alltså brutit mot Jordbruksverkets regler, vilket som jag beskrev ovanför kan vara brottsligt. Däremot kan du inte dömas för något brott om gärningen är att anse som ringa (10 kap. 6 § djurskyddslagen). Detta innebär att det bara är allvarliga gärningar som kan leda till straffansvar, medan gärningar som ses som "obetydliga" däremot inte kan leda till straffansvar.

Jag tolkar det som att det var en ren olyckshändelse att din katt ramlade ner från balkongen, och att katten endast fick en lindrig skada. Jag har därför svårt att tro att du kan bli åtalad för brott mot djurskyddslagen. Däremot är det möjligt för länsstyrelsen att besluta om ett föreläggande om du inte har ett nät på balkongen (8 kap. 9 § djurskyddslagen). Detta innebär att de riktar ett krav mot dig att åtgärda bristen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo