Kan man bli portad från en affär på grund av snatteri?

FRÅGA
Hej! Jag har fått ett strafföreläggande på böter, då jag snattat i en mataffär för 190 kr. Dom böterna kommer jag att betala inom kort. Min fråga är nu, att vid tillfället som stölden upptäcktes så sa vakterna att jag nu inte var välkommen i mataffären i nuläget. Hur lång tid skall det gå för att jag får handla i den affären igen? Vågar inte gå in i affären i nuläget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget uttryckligt lagstöd för att förbjuda någon tillträde till en butik. Frågan har prövats av Högsta Domstolen (NJA 1995 s. 84). Enligt domen framgår det att man inte kan kasta ut någon från butikslokaler som är öppna för allmänheten. En butiksägare har möjlighet att "porta" någon från butiken, men saknar trots det sanktionsmekanismer så länge personen i fråga inte begår ett nytt brott. Att bryta mot förbudet, och gå in i butiken som man är portad ifrån, utgör i sig inte ett brott. En butiksägare/väktare/anställd kan således säga åt en person som tidigare dömts för snatteri att han inte är välkommen i butiken i fråga, men de saknar dock lagliga medel för att hindra personen om denne ändå beslutar sig för att gå in.

För att sammanfatta det hela, det finns inget tidsperspektiv för när du kan handla i affären igen. Det är uttalat att du inte är välkommen i mataffären i nuläget, men som jag nämnt ovan så har du ändå rätt att handla i affären igen eftersom butiksägaren saknar juridiskt stöd för att kasta ut dig eller förbjuda dig från att komma in, så länge du inte begår ett nytt brott med anknytning till mataffären.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92198)