Kan man bli omyndigförklarad?

FRÅGA
Kan de umyndig förklara mig om jag är gift
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1989 avskaffades möjligheten att bli omyndigförklarad i Sverige. Idag kan man kan istället bli förordnad med en god man ifall man behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person om det beror på en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller någon liknande situation (11 kap. 4 § föräldrabalken). Det krävs dock samtycke från personen som eventuellt ska få en god man ifall personen inte kan ge samtycke på grund av dennes tillstånd.

Alltså kan man inte bli omyndigförklarad, men kan få en god man ifall det behövs och man själv ger accepterar det när man kan ge ett sådant accepterande. Skulle det behövas hindras det inte av att man är gift.

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (466)
2020-09-29 Är jag som god man skyldig att ansöka om interimistiskt förvaltarskap till min huvudman?
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter

Alla besvarade frågor (84628)