Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsankan man myndighetsförklras innan man är 18 år??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inget lagligt sätt att bli myndig på innan man fyller 18 år. Myndighet uppnås när man fyller 18 år, enligt 9 kap 1 § föräldrarbalken.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92066)