Kan man bli ersättningsskyldig för bristfällig flyttstädning?

2019-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Det är så att jag flyttade ur en lägenhet för 1,5 månad sedan. Nu har jag fått av fastighetsbolaget att jag inte städat utsidan av fönstrena samt någon fläck så de har då skickat en faktura för städningen. I mitt hyreskontrakt finner jag inget som säger att de kan debitera mig för detta. När jag ringer till dom så får jag som enda försvar att jag har rätt till att vara med på besiktningen, information som inte jag fick.Att tillägga är då att när jag själv flyttade in där var lägenheten absurt dåligt städat. Det var odiskade kastruller och skålar kvar, dammigt på varenda hylla. Så jag själv fick pausa i min inflytt och de skickade någon vaktmästare att komma och städa. Jag fick då själv hjälpa till att städa tillsammans med den här vaktmästaren. I fakturan som jag nu fått för "dålig städ" är det specifierat 437 kr i timmen för det här städet som de tydligen fått göra och det har enligt fakturan tagit 1,5 timme för dem att putsa 3 fönster och torka bort en fläck ca 5x5cm.Min fråga är då, har de rätt att fakturera mig för detta? Jag själv fick ju städa och pausa hela min inflyttning när jag flytta in för att det inte var städat, helt utan ersättning. Priserna som de har i fakturan känns även de helt påhittade. 656 kr för putsning av 3 fönster. Jag har ju heller inte fått informationen att medverka på besiktningen eller en möjlighet att åtgärda "problemen".Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig samt om din hyresvärd har rätt att fakturera dig för städning vid utflyttning.

Eftersom det rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (också kallad hyreslagen) tillämplig. Huvudregeln för en hyresrätt är att hyresgästen har en ganska vidsträckt vårdplikt för lägenheten (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innebär att hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och det som hör till lägenheten. Det ingår i hyresgästens vårdplikt att tvätta fönster, även på utsidan. Om det däremot är så att dina fönster är låsta så att det är omöjligt för dig att komma åt att tvätta dem så är det hyresvärdens skyldighet att se till att de tvättas.

Det saknas bestämmelser avseende vad som gäller vid flyttstädning. Det finns alltså inte lagreglerat hur en flyttstädning ska ske eller vad konsekvensen blir om städningen är bristfällig. Istället brukar man reglera vad som gäller för flyttstädningen i hyresavtalet. Om det inte finns någon överenskommelse om detta i hyresavtalet är det svårare att veta vad som gäller. Det är sannolikt att man enligt sedvana (hur det brukar gå till) har en skyldighet att återlämna lägenheten i samma skick som den var i när man själv flyttade in. Den rätt som din hyresvärd har att kräva dig på ersättning för bristfällig städning kan alltså grunda sig på att flyttstädningen är bestämd i hyresavtalet eller att man i normalfall ska lämna lägenheten i samma skick som den var när man flyttade in.

Det vanliga i ett sånt här läge är att den tidigare hyresgästen får en möjlighet att själv åtgärda den bristfälliga städningen eller att en faktura skickas till den tidigare hyresgästen då hyresvärden anlitat en städfirma för att städa ordentligt.

I det aktuella fallet har du visserligen lämnat lägenheten i bättre skick än den var i när du flyttade in, men eftersom lägenheten vid din inflytt var i bristfälligt skick är det tveksamt om det räcker med att lämna bostaden i ett sådant skick. Det finns inte reglerat i ditt hyresavtal att du kan bli ersättningsskyldig för bristfällig flyttstädning, varför det är tveksamt om din tidigare hyresvärd har rätt att fakturera dig för städkostnaderna. Här finns det dock inget klart svar. Rimligtvis borde du ha fått en möjlighet att själv åtgärda den bristfälliga städningen innan du blev debiterad. Om du anser att den faktura som skickats till dig är oskälig och vill bestrida denna kan frågan tas vidare juridiskt, men detta skulle sannolikt bli mer kostsamt än fakturan i sig. Det kan även ifrågasättas är att det tagit så pass lång tid från flytten tills att du fått fakturan. Det kan vara en bra idé att kontakta hyresvärden och ifrågasätta om det finns några bevis/bilder på att din städning varit bristfällig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1412)
2019-08-23 Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och hyresrätt?
2019-08-23 Vilka skyldigheter har hyresgästen att återställa en lokal vid avflyttning?
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?

Alla besvarade frågor (72196)