Kan man bli dömd i Sverige för sexköp utomlands?

Hej, jag har en fråga som avser situationen när en svensk person utomlands skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Jag undrar om personen kan lagföras och straffas i Sverige för detta, om gärningen inte är straffbar i det landet där handlingen begåtts?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli dömd för köp av sex i Sverige, om gärningen begåtts i ett land där sexköp inte är straffbart. Bestämmelser om vilken behörighet svenska domstolar har vad gäller att lagföra personer som begått brott utomlands återfinns i 2 kap brottsbalken (BrB).


En svensk domstol är behörig att döma över brott som har begåtts utanför Sverige av någon som vid gärningstillfället var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige (2 kap. 3 § BrB). Jag antar att du med svensk person avser en person som är svensk medborgare. Den nyss nämnda bestämmelsen gäller dock endast om gärningen också är straffbar enligt lagen på gärningsorten (2 kap. 5 § BrB). Detta är ett uttryck för principen om s.k dubbel straffbarhet, som alltså innebär att en gärning som begåtts utomlands måste vara brottslig i det landet den begåtts och i Sverige för att en person ska kunna lagföras i Sverige. I ditt fall är gärningen inte straffbar i det land den begåtts, varför du inte heller kan straffas för gärningen inom svensk jurisdiktion.


Det ska nämnas att det förvisso finns ett antal undantag till principen om dubbel straffbarhet, t.ex om det är fråga människohandel eller sexualbrott mot person under 18 år (2 kap. 5 § andra stycket 4 p. BrB).


Jag hoppas du fått lite klarhet i situationen, annars är du välkommen att återkomma till Lawline med ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”