Kan man bli dömd för stöld när man har blivit drogad? Vad finns för rätt till försvarare?

Jag har råkat ut för en konstig sak. Under en båtkryssning har jag tydligt plockat på mig en parfym (pro förpackning) och en alkoholflaska tydligen ett sammanlagt värde av 1300kr i en taxfree butik ombord, detta har jag inget minne av och jag har aldrig stulit något tidigare och jag misstänker att jag fått någon drog el liknande i mitt glas med dricka. Jag var nämligen i baren där fick kontakt med en okänd man och jag drack en dricka och samtalade med honom blev sedan toalett nödig och sa att jag strax är till baka jag gick tillbaka till honom efter toabesöket drack ur mitt glas sedan har jag inget minne av nästkommande timmar innan denna stöld som de påstår sig ha hänt har fått höra vittnesmål att dem stoppade mig då larmet ljöd då jag gick ut ur taxfree minns ej hur och vem som tog mig el vad som sagts endast att jag i ett ögonblick dividerade med en kvinna om pris på en parfym får inte ihop när detta är el var vet ej hur jag kommit till hytten hur jag kommit till bussen hem tiden är borta och jag har funderat mycket på det innan polisen ringde och hade förhör då fick jag detaljer i detta . Polisen undrade om jag erkänner detta med stöld och jag svarar det är uppenbart att jag stulit men jag vet ingenting om hur det gått till om jag tagit det själv el någon lagt i min väska det är otäckt jag vet ej om något mer hemskt har hänt dessa timmar som jag inget minns av. Kan dem dömma mig till fängelse? Hur kan jag göra för att få hjälp av en advokat? Tiden i rätten är i aug./

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Kan du dömas för stöld?

För att kunna svara på frågan ifall du kan dömas till fängelse måste jag först bedöma ifall du hade kunnat dömas för brottet stöld i det fall som du beskriver.

Det faktum att du har tagit en parfym och en alkoholflaska för ett sammanlagt värde av 1300 kr utan att betala gör att du kan ha gjort dig skyldig till stöld. Jag kommer nedan ta upp de rekvisit som behövs för att brottet stöld uppfylls och koppla till ditt fall.

Rekvisiten i brottet stöld

I BrB 8 kap. 1 § räknas följande rekvisit upp:

- olovligen tager

- vad annan tillhör

- med uppsåt att tillägna sig det

- om tillgreppet innebär skada

Olovligen tager

När du tar parfymen och alkoholflaskan utan att betala för dessa sker ett olovligt tagande.

Vad annan tillhör

Eftersom parfymen och alkoholflaskan tillhör taxfree butiken ombord fram tills att du betalar för dem så innebär det att du tar från annan, i detta fall från en butik.

Med uppsåt att tillägna sig det

Att ha uppsåt innebär att ha en avsikt. I ditt fall förklarar du att inte har något minne av händelsen i butiken utan istället har fått det berättat för dig av bland annat polisen. Med tanke på att du inte har något minne av att du har tagit varorna så har du omöjligen en avsikt att tillägna dig dessa varor utan att betala för dem.

Om tillgreppet innebär skada

Parfymen och alkoholflaskan har ett ekonomiskt värde vilket betyder att om man tar dessa utan att betala blir det en skada för taxfree-butiken ombord på båten.

De flesta rekvisiten av brottet stöld är uppfyllda i ditt fall men däremot har du inget uppsåt att tillägna dig varorna. Brottet stöld kräver att man har en avsikt att ta något utan att betala för det och eftersom du inte har sådan avsikt kan du inte dömas för stöld. Jag vill också tillägga att "självvållat rus" däremot gör att man fortfarande kan ha en avsikt men i ditt fall beskriver du att misstänker att du blivit drogad och detta ska alltså inte du belastas för (BrB 1 kap. 2 § andra stycket).

Bevisningen har alltid stor betydelse

Även om jag nu har kommit fram till att brottet stöld inte är uppfyllt i ditt fall eftersom du inte hade någon avsikt, påverkar givetvis bevisningen som finns. Troligen finns det uppsatta kameror som visar att du tog parfymen och alkoholflaskan. Samtidigt är det troligt att filmen i så fall också visar att du är drogad eller i vart fall inte har kontroll över situationen. Jag tänker att om man är drogad så borde det synas att man rör sig på ett annat sätt och fram för allt beter sig annorlunda. Jag vet inte heller hur länge sedan det var som denna händelse utspelade sig men om det var nyligen borde du ta ett blodprov och se ifall narkotikan är kvar i ditt blod. För att visa att du inte hade avsikt skulle det givetvis vara bra att föra någon slags bevisning mot att du blev drogad mot din vilja av en okänd man. Att föra bevisning är något som en advokat hjälper till med, jag skriver mer om hjälp från advokat längre ner.

Du kan anmäla den okända mannen för misshandel

Jag vill även tillägga att om du inte redan har gjort det så kan du anmäla mannen som du misstänker drogade dig. Om man drogar ner någon annan så kan man bli dömd för misshandel. Detta eftersom man då sätter någon annan person i vanmakt (BrB 3 kap. 5 §). Att sätta någon i vanmakt innebär att det sker en fullständig brist på kroppslig kontroll hos den andra personen, ett exempel är total berusning av narkotika. Det krävs även att mannen i ditt fall hade en avsikt att ge dig droger.

Kan du dömas till fängelse?

Eftersom du frågar ifall du kan dömas till fängelse tänker jag kort svara på den frågan. Jag har ovan kommit fram till att du saknar uppsåt (alltså avsikt) till att stjäla parfymen och alkoholflaskan. Trots detta spelar som sagt bevisningen roll och det kan finnas både bevisningen för och mot att du har avsikt, detta är något som du behöver gå igenom med en försvarare. Jag kan inte helt säkert säga hur det kommer gå i rättsprocessen men om domstolen skulle komma fram till att du har en avsikt att stjäla parfymen och alkoholflaskan och dömer dig till stöld så kan du dömas till fängelse. Böter finns inte med i straffskalan för stöld, däremot finns andra påföljder än fängelse. Jag vet inte helt vad du i så fall skulle kunna få för påföljd, men det finns i vart fall en risk för att du döms till fängelse om du döms för brottet stöld.

Rätt att få offentlig försvarare

I mitt svar gällande din rätt att få förvarare kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB).

Du har rätt till en offentlig försvarare först när du är delgiven misstanke, vilket innebär att du måste vara misstänkt för brottet. Fundera på om polisen sa något om misstanke vid förhöret, annars har du nog inte blivit delgiven misstanke ännu. När du har blivit delgiven misstanke så är det du själv som begär att få en offentlig försvarare (RB 21 kap. 3 a § första stycket). Det är domstolen som beslutar om du har rätt till offentlig försvarare eller inte. Du får själv önska vilken advokat som du vill ska vara din offentliga försvarare (vanligt att det är en advokat som är offentlig försvarare).

Vidare är det staten som betalar för en offentlig försvarare. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brotten blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på din inkomst.

Du har alltid rätt till privat försvarare

Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt att ha en privat försvarare. För en sådan betalar inte staten utan det är du själv som står för kostnaden.

Om du vill veta mer om rätt att få försvarare kan du läsa här.

Sammanfattning

Jag vill ursäkta för det långa svaret, för att underlätta kommer jag därför nu att skriva en kort sammanfattning som besvarar dina frågor.

Eftersom du inte har en avsikt att stjäla parfymen och alkoholflaskan så uppfylls inte brottet stöld. Om domstolen trots allt skulle komma fram till att du ska dömas för stöld (till exempel om det finns stark bevisning för att du har en avsikt) finns det en risk att du döms till fängelse. Du har rätt till en offentlig försvarare när du har blivit delgiven misstanke och då får du själv önska vilken advokat du vill ha som offentlig försvarare. Det är domstolen som beslutar om du har rätt till offentlig försvarare eller inte. Om domstolen kommer fram till att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt till att ha en privat försvarare som du själv betalar för.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo