Kan man bli dömd för narkotikabrott även om narkotikan var avsedd för att begå självmord?

Hej. Om en självmordsbenägen person införskaffat jättemycket droger i syfte att ta överdos och personen blir gripen av polis med alla droger på sig, kan personen bli dömd för grovt narkotikabrott då även om personens syfte enbart var att använda drogerna för eget bruk?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller narkotikabrott vilket regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Mitt svar kommer utgå från den lagen.

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § 6 punkten NSL). Är brottet att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska bland annat särskilt beaktas mängden narkotika (3 § NSL).

Att inneha narkotika kan till exempel innebära att bära narkotikan på sig. För att bli dömd för narkotikabrott krävs uppsåt. Med uppsåt menas att gärningspersonen är medveten att en handling är straffbar. Det vill säga att gärningspersonen inser att det hen gör är en brottslig handling men inte hindras att utföra handlingen av den insikten. För narkotikabrott krävs generellt sett att gärningspersonen är medveten eller misstänker att det är narkotika som hen tar sig befattning med.

Sammanfattningsvis går att konstatera att olovligen införskaffande av droger är ett brott oavsett syfte och även om drogerna bara är avsedda för eget bruk. En person som blir gripen med stora mängder av droger på sig med avsikten att ta livet av sig riskerar alltså att dömas för narkotikabrott av normalgraden eller grovt brott beroende på bland annat mängd och vilken sorts narkotika.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du eller någon du känner behöver hjälp och stöd, kontakta någon av följande:

Polisen 114 14

Självmordslinjen 90 101

Anhöriglinjen 0200-239 500

Föräldralinjen 020-852 000

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Hjälplinjen 0771-22 00 60

Bris 116 111

Läs mer här om vad du kan få för hjälp om du har självmordstankar.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo