Kan man bli dömd för försök till främjande av flykt?

2019-11-19 i Övriga brott
FRÅGA
Kan man bli dömd för försök till främjande av flykt?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Svaret på din fråga är ja, man kan bli dömd till försök till främjande av flykt (17 kap. 12 § jämte 17 kap. 16 § Brottsbalken). Försöksbrottet förutsätter att någon har påbörjat utförandet av främjande av flykt, utan att kommit hela vägen för att kunna dömd till huvudbrottet vilket är främjande av flykt i detta fall. En annan förutsättning är att det förelåg en fara/risk att handlingen skulle leda till huvudbrottets fullbordan eller sådan fara på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Sist men inte minst måste personen i fråga haft uppsåt till handlingen. Straffet för försök till främjande av flykt är fängelse i högst fyra år (23 kap. 1 § Brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll