Kan man bli av med sin förvaltare om man är missnöjd?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar som ssk och vill mina patienters bästa. En av de har en förvaltare som inte hon är nöjd med. Hon vill bli av med denne alt byta. Hon säger att det i princip är omöjligt. Om hon och andra, bland annan henne mamman anser och akan bevisa att: Det finns mindre ingripande sätt att få hjälp än en förvaltarskap.Att någon annan än nuvarande förvaltare som min patient inte litar på kan vara hennes gode man …Går det att bli av med nuvarande förvaltare?Tack på förhandSjuksköterska
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är möjligt att bli av med en förvaltare som:

-gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse i utövandet av sitt uppdrag

- som kommit på ekonomiskt obestånd och därför är olämplig

-av annan orsak inte är lämplig för uppdraget(föräldrabalken 11:20).

-inte längre behövs(föräldrabalken 11:19) .

Mitt råd är att ni ansöker om byte av förvaltare och berättar att patienten länge varit missnöjd med förvaltaren. I rättspraxis så framgår det att ett långvarigt missnöje från huvudmannen med förvaltarens arbete kan räcka för att byta ut förvaltaren utan att det avser allvarliga saker. Jag kan dock inte med säkerhet veta om bedömningen är likadan i ert fall.

Ni kan även lägga fram de motiveringar ni har för att en förvaltare inte längre behövs.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll