Kan man bli av med arvsrätt om man byter efternamn

Bytte efternamn för tio år sedan, från min adoptivfars namn. Är jag fortfarande arvsberättigad idag, eller har jag förbrukat min rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 4 kap. 8 § föräldrabalken framgår att person som är adopterad är att se som adoptivförälderns barn. Detta innebär att det är just adoptivföräldern och inte de biologiska föräldrarna som är adoptivbarnets förälder. Denna bestämmelse föranleder att ett adopterat barn har samma rätt till arv från sin adoptivförälder som ett biologiskt barn har till sin biologiska förälder. Det är bröstarvingar, det vill säga barn, som i första hand ärver. Som adopterat barn ärver man alltså sin adoptivförälder. Se 2 kap. 1 § ärvdabalken.

Det är helt okej att byta efternamn enligt lagen om personnamn. Vi har namn dels då det är en mänsklig rättighet, dels för att vi ska kunna skilja oss från varandra. Namn har med andra ord ingen anknytning till arvsrätten. Arvsrätten handlar endast om släktskap. Du är alltså arvsberättigad till din adoptivfar så länge han är din adoptivförälder då du då i lagens mening ses som hans barn.

Sammanfattningsvis: Du har inte förlorat din rätt och är fortfarande arvsberättigad.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning