Kan man beviljas inresetillstånd i USA trots ringa narkotikabrott?

Hade velat åka in i USA och ansöka om ett ESTA visum men stötte på en fråga angående ifall jag någonsin brutit mot någon lag gällande droger. Har som 19 åring åkt dit för ringa narkotika men nu har det gått över 5 år och det har försvunnit från belastningsregistret. Kan jag svara nej på frågan ESTA ställer nu då jag är ren i registret?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man som svensk medborgare har möjlighet att resa till USA trots att man är dömd för ringa narkotikabrott.

ESTA-ansökan

När man som svensk vill resa till USA måste man ansöka om ett inresetillstånd genom en så kallad ESTA-ansökan. I ESTA-ansökan svarar man på frågor om man tidigare blivit dömt för något brott som innefattar "moralisk skändlighet". Det är dock inte helt klart vad som menas med "moralisk skändlighet". Det går dock inte att utesluta att narkotikabrott i någon form skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.

Undantag

Det finns undantag som tillåter att man får inresetillstånd trots att man begått sådana brott. Man kan exempelvis få inresetillstånd om man dömts för ett brott som inte har ett maxstraff som överstiger ett års fängelse, och man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Man kan även få inresetillstånd om det gått mer än fem år sedan brottet begicks.

I ditt fall

Ringa narkotikabrott har ett maxstraff på sex månaders fängelse (2 § NSL) vilket innebär att man ska kunna få inresetillstånd trots att man är dömd för detta brott. I det aktuella fallet har det dessutom gått mer än 5 år sedan brottet varför inresetillstånd bör kunna beviljas. I ESTA-ansökan ska man besvara frågan om man "någonsin brutit någon lag i samband med innehav, användning av eller försäljning av illegala droger?" varför jag skulle rekommendera att du svarar "ja" på frågan, trots att 5 år har passerat sedan brottet. Det går inte att ge ett konkret svar på om din ansökan kommer att beviljas men sett till brottstypen och tidsaspekten bör din ansökan kunna beviljas trots att du är dömd för brottet i fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”