Kan man bestämma vilket barn som ska få vilken egendom?

Jag är snart 60 - barnen är utflugna. Nu funderar jag på hur mina två barn ska ärva. Äldste sonen får kolonistugan (taxad 0 kr - försäljningsvärde drygt 1 miljon) och den yngre alla konton, aktier mm - i nuläget över 300 000 kr.

Kan man göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken.

Om du inte skriver något testamente kommer dina barn att ärva hälften var av all din egendom (2 kap. 1 § ärvdabalken). Detta är vad som kallas arvslott och dina barns respektive arvslott är alltså ½ av kvarlåtenskapen.

Du kan ändra på fördelningen genom att skriva ett testamente. Dina barn kommer dock alltid ha rätt till sin laglott vilket utgör hälften av deras arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär alltså att dina barn har laglig rätt till ¼ av din kvarlåtenskap och du kan inte genom testamente ta ifrån dem sin laglott.

Du kan genom att upprätta ett formriktigt testamente bestämma vilken egendom som ska gå till vilket barn. Skulle däremot det barnet som får alla konton inte nå upp till sin laglott kan det barnet begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Om det inte finns annan egendom som det barnet kan få som gör att barnet får sin ¼ kommer syskonet behöva dela med sig av kolonistugan.

Det är alltså möjligt att genom testamente bestämma hur specifik egendom ska fördelas till arvingar. Det är dock viktigt att tänka på att barn har rätt till sin laglott och att detta kan påverka den slutgiltiga fördelningen av arvet.

Slutligen är det viktigt att tänka på att det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Det måste upprättas skriftligen och med två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Dessutom är det bra att skriva väldigt tydligt i ett testamente för att undvika tvister om hur arvet ska fördelas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning