kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Om vi vill bestämma vem som ska ha vårdnaden om våra barn om vi båda dör. Ska nedanstående dokumenteras i ett testamente då?10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.[S2]Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller är sambor.[S3]För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte särskilda skäl talar mot det.[S4]Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2005:434).
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är rätt att man kan välja vårdnadshavare genom att ge till känna era önskemål. Paragrafen ställer dock inget formkrav. Det är alltså inte nödvändigt att skriva önskemålet i testamentet. Men det kan vara bra att ha ett skriftligt underlag för att undanröja eventuella bevissvårigheter. Det är viktigt att beakta formkraven för ett giltigt testamente om ni väljer att skriva det i testamentet. Det kan du läsa mer i 10 kap. ärvdabalken.

Vidare är det viktigt att poängtera att det är domstolen som har sista ordet. Med hänsyn till barnets bästa ska domstolen besluta huruvida personen ni har valt är lämplig eller inte. Domstolen är alltså inte bunden av testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93108)