Kan man bestämma i gåvohandlingen hur ett förskott på arv ska värderas vid framtida avräkning? I så fall med vilka begränsningar?

2019-02-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, vi har en fråga om hur vi ska hantera ett förskott på arv för att det ska bli korrekt och så rättvist som möjligt för båda parter.Bröderna A och B äger 50% var av en sommarstuga. Brodern A har två döttrar, A1 och A2. Dottern A1 har köpt sin farbrors (broder B) andel.Dottern A1 ska få ett förskott på arvet genom att få den andra 50% delen av sin pappa (broder A) som gåva.Hur ska vi värdera gåvans värde för att vi ska hålla oss till lagar eller rekommendationer så det blir rättvist för båda parter, ska gåvan sättas till marknadsvärdet för den 50% andelen ELLER ska man även ta hänsyn till den latenta skatteskulden dotter A1 får överta?Vilket av sätt är korrekt/mest rättvist sätt att värdera gåvan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga aktualiserar särskilt ett stadgande i ärvdabalken (ÄB), nämligen 6:3 ÄB. Denna bestämmelse föreskriver att förskott på arv vid avräkningen ska värderas till egendomens värde vid tidpunkten för mottagandet av gåvan. Detta innebär alltså att huvudregeln säger att detta förskott på arv bör värderas till fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten för gåvan, med ett schablonsmässigt avdrag för latent skatteskuld och mäklararvode. Detta är ju fastighetens verkliga värde, som det skulle ha vid en försäljning. Denna huvudregel gäller såvida det inte anses oskäligt att värderingen sker på detta sätt.

Denna regel är dock inte ovillkorlig. Av vad jag kunnat finna i juridisk litteratur kan arvlåtaren i gåvohandlingen föreskriva att värderingen ska ske på ett annat sätt än som föreskrivs i 6:3 ÄB. Däremot sägs i litteraturen att även en sådan föreskrift inte får vara avgörande i alla fall, utan att en skälighetsbedömning alltid måste göras. Det sägs att det inte kan vara tillåtet för arvlåtaren att för avräkningen fastställa vilket värde som helst, även om det inte inverkar ofördelaktigt på själva avräkningen mellan arvingarna vid fördelningen av arvet. De säger att hänsyn till ett av arvlåtaren fastställt värde för avräkningen endast kan tas, om det medför skäligt resultat i alla avseenden varom här är fråga.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81741)