Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?

2021-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Det står mkt om förtida arv men vad händer om pengarna är slut. Måste de som fått förtida arv betala tillbaka. Exempelvis. En farmor ger bort 200' var till 2 av 3 arvingar. När farmor har avlidit finns bara 50 000:- kvar. Måste då de två som fått förskott betala till den 3:e?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer nedan gå igenom vad som gäller generellt för förskott på arv och även det så kallade förstärkta laglottsskyddet. Därefter kommer jag förklara hur dessa regler förhåller sig till den situation du beskriver.

Förskott på arv
Gåvor till bröstarvingar (d.v.s. ens barn, barnbarn, osv.) ska om inte annat anges anses utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller alltså bara bröstarvingar och inte andra arvingar till exempel föräldrar, morföräldrar och så vidare. Som förskott räknas inte gåvor där föräldern bara har fullgjort sin underhållsskyldighet, och det gäller inte heller för t.ex. julklappar och födelsedagspresenter om värdet på dessa inte står i missförhållande till givarens ekonomi (6 kap. 2 § ÄB).

Om förskott på arv har givits ska värdet på gåvan läggas till på värdet av kvarlåtenskapen vid beräkningen av hur stora barnens arvslotter är. Det är värdet vid gåvotillfället som avses. Om förskottet skulle vara större än arvingens arvslott behöver dock inte denne betala tillbaka det som fattas.

Exempel:
Farmor ger bort 200 000 till två av tre arvingar. Vid farmoderns bortgång är kvarlåtenskapen 50 000 kr. Kvarlåtenskapens värde ökas med förskottet och blir då 450 000 kr. Eftersom det finns tre bröstarvingar blir arvslotterna 150 000 kr (450 000 kr/3). Eftersom det endast finns 50 000 kr kvar av farmoderns tillgångar räcker inte kvarlåtenskapen för att betala ut arvingarnas arvslotter. De två arvingar som fått förskott behöver dock inte betala tillbaka något av gåvan. Den tredje arvingen får istället hela kvarlåtenskapen om 50 000 kr medans de andra två arvingar som redan fått ett förskott på 200 000 kr var blir utan arv.

Påverka laglotten genom gåvor
Utgångspunkten är att var och förfogar över sin egendom och kan förbruka eller ge bort den som man behagar under sin livstid. För att inte laglottsskyddet för bröstarvingar ska bli verkningslöst finns dock det s.k. förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). Detta gäller för gåvor som är att likställa med testamente. Vanligen avses gåvor givna på dödsbädden och s.k. icke-betungande gåvor, vilket är en gåva som ges med villkor om att givaren har fortsatt inflytande fram till dennes död (t.ex. en fastighet som ges bort med villkoret att givaren får nyttjanderätt under resten av sitt liv).

Om en person gett någon en sådan gåva som avses kan bröstarvingarna vid personens frånfälle kräva tillbaka en del av gåvan. För att beräkna hur stor laglotten egentligen är så ska gåvans värde vid tiden för dödsfallet (alltså inte vid gåvotillfället) läggas till kvarlåtenskapen. Vill bröstarvingen göra sin rätt gällande mot gåvotagaren ska talan väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Din beskrivna situation
Du skriver att farmodern inte har några tillgångar och som jag har förklarat ovan behöver inte den som har fått ett förskott på arv betala tillbaka om förskottet överstiger arvslotten. Den arvinge som inte att något förskott kommer få hela arvet. Först om respektive arvslotter skulle överstiga det man har fått i förskott får man ta del av kvarlåtenskapen.

Förskottet du beskriver faller sannolikt inte inom reglerna för det förstärkta laglottsskyddet eftersom gåvan du berättar om varken gavs på dödsbädden och inte heller verkar vara en s.k. icke-betungande gåva. Min bedömning är därmed att de arvingar som fått förskott inte kommer behöva betala tillbaka pengarna.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95801)