Kan man begravas i Sverige om man inte är folkbokförd i landet?

FRÅGA
Hej, Min pappa bor i ett annat land men har önskat sig bli begravd i Sverige, där jag och alla mina syskon bor.Vi vill också att han ska finnas nära oss. Min Pappa är inte svensk medborgare. Han har varit i Sverige på besök flera gånger och även bott långa perioder i Sverige.Med tanke på att min pappa inte är svensk medborgare, när han lämnar oss kan vi transportera hans urna till Sverige och sedan begrava honom här? Finns det några hinder?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din fråga gäller gravsättning är det Begravningslagen (BegravningsL) som är tillämplig.

Införande av urna till Sverige
När din pappa avlidit och ni ska föra in urnan i Sverige för gravsättning behöver ni anmäla det till Skatteverket (4 kap. 1 § BegravningsL). Utöver detta behöver ni begära tillstånd för gravsättning hos Polismyndigheten (4 kap. 6 § BegravningsL).

Efter att polisen sedan lämnat eventuellt tillstånd som behövs kan Skatteverket utfärda intyg om att urnan får gravsättas (4 kap. 7 § BegravningsL).

Inte rätt till kostnadsfri gravplats
Varje folkbokförd person i Sverige har under 25 år efter sin död rätt att utan kostnad få en gravplats inom den ort personen var folkbokförd i (9 kap. 6 § BegravningsL). Detta är p.g.a man som folkbokförd är skyldig att betala en begravningsavgift (9 kap. 1 § BegravningsL).

Jag tolkar din fråga som att din pappa inte är folkbokförd i Sverige vilket innebär att han inte har rätt till en kostnadsfri gravplats. Däremot kan du och dina syskon köpa en plats, men då måste ni stå för alla kostnader för gravplats, gravsättning, transporter och begravningsceremoni (9 kap. 6 § BegravningsL). Det är dessutom inte säkert att ni kan välja vilken gravplats ni vill, med anledning av att det inte finns någon skyldighet att tillhandahålla en gravplats för en person som inte är folkbokförd i Sverige (9 kap. 6 § BegravningsL).

Sammanfattning
Om din pappa avlider utomlands och ni syskon sedan vill begrava honom i Sverige behöver ni anmäla detta till Skatteverket och få tillstånd av polismyndigheten. Vad som avgör om din pappa har rätt till gravplats är om han är folkbokförd eller inte i landet. Är han inte folkbokförd kommer ni i familjen själva behöva bekosta gravsättningen, gravplatsen m.m. Dessutom finns ingen skyldighet att tillhandahålla gravplats för någon som inte är folkbokförd i Sverige vilket innebär att exempelvis den kyrkogård ni önskar begrava er pappa på kan neka er gravplats.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88196)