FrågaFAMILJERÄTTGod man31/08/2022

Kan man begränsa huvudmans umgänge?

Jag är god man, huvudmannen förstår ej vad saken gäller. Hen är vuxen med förståelse jämfört med en 5åring. Hen bor på Lss boende och behöver skydd mot föräldrar som inte agerar för huvudmans bästa utan efter sina egna behov. De kommer och hämtar och lämnar min huvudman efter hur de själva önskar. Huvudman mår inte bra av detta då hen behöver veta i förväg hur och när saker sker för att må bra, varpå ett umgänges schema upprättats. Det fungerade bra under en längre tid och det vart tydligt att huvudmannen mådde bra av detta. Dock så har anhöriga tröttnat och har börjat göra som de vill och huvudmannen blir förvirrad och visar att hen inte mår bra i denna situation. Personalen säger att de inte kan eller får begränsa de anhöriga mer än att de kan förbjuda dem att sova kvar i huvudmannens gruppbostad. Om de väljer att dyka upp och hämta min huvudman så kan de bara se på och låta dem göra det. De menar även att de frågat min huvudman om hen vill åka till sina föräldrar och att om hen säger ja inte kan motsätta sig det, dock så förstår ej hen konsekvenser av sitt val. Hen älskar sina föräldrar varpå jag tycker det blir fel att lämna ett sådant ansvar på min huvudman, när hen inte kan koppla sitt dåliga mående med hemmavistelsen. Hur kan jag få till begränsningar för min huvudmans bästa?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vilka möjligheter en god man har att begränsa sin huvudmans umgänge. Eftersom det handlar om godmanskap är Föräldrabalken aktuell.

Vad kan man göra?

Varken du som god man eller personalen på LSS-boendet kan begränsa huvudmannens umgänge. Godmanskap bygger på samtycke och frivillighet, 11 kapitlet 4 § Föräldrabalken. Även LSS bygger på samtycke och frivillighet. 

Huvudmannen har kvar sin beslutsförmåga även om hen har en god man och bor i LSS-boende. Om huvudmannen vill ha ett fortsatt umgänge med sina föräldrar finns det inga möjligheter att begränsa umgänget.

Finns det tvångsåtgärder?

De tvångsåtgärder som finns för att hindra någon från att söka upp en annan person så som kontaktförbud och skyddad folkbokföring bör inte vara aktuella i ditt fall då din huvudman tycks vilja ha ett umgänge. Andra tvångsåtgärder som potentiellt kan göras kräver att huvudmannen har exempelvis ett missbruk eller psykisk sjukdom.

Det finns inga möjligheter att begränsa umgänget genom tvångsåtgärder.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”