Kan man begära ut sin laglott när dödsboets tillgångar understiger dess skulder?

2019-11-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan en bröstarvinge begära sin laglott från ett dödsbo som är försatt i konkurs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur ett dödsbos tillgångar och skulder ska hanteras regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt 20:1 ÄB ska en bouppteckning göras då en person går bort. En bouppteckning är en sammanställning av den dödes tillgångar och skulder, vilken sedan ska ligga till grund för fördelning av arvet. Reglering av dödsboets skulder går före arv. De skulder som finns ska täckas av de tillgångar som finns i dödsboet. Om det visat sig att dödsboets tillgångar inte räcker för att betala alla skulder och dödsboet har försatts i konkurs kommer betalning till borgenärerna att utgå från boet i proportion till fordringarnas storlek. Om det rör sig om en konkret brist och det således inte finns något arv efter den avlidne utgår ingen laglott. Det är endast om det finns ett överskott efter att alla skulder har blivit betalade som arv fördelas.

Om arvskifte sker innan den dödes och boets andra skulder har betalts eller innan medel till deras betalning har ställts under särskild vård, ska skiftet gå åter, 21:4 ÄB. Alltså för det fall man skiftar ut ett dödsbo innanskulderna betalats eller innan medel till deras betalning har avsatts, och det framgår att det finns återstående skulder måste sådant arv som utgått lämnas åter för att täcka sådana skulder som inte betalats.

Sammanfattningsvis ska alltså regleringen av dödsboets skulder ske före arvskifte. För att kunna nå framgång med att kräva ut sin laglott krävs det alltså att boets tillgångar överstiger skulderna, att det alltså finns ett överskott efter att skulderna har blivit betalade.

Hoppas att detta svar gett klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (568)
2020-08-01 Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?
2020-07-30 Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?
2020-07-24 Hur kommer arvet efter min son att fördelas?
2020-07-17 Ärver våra gemensamma barn och mitt särkullbarn lika mycket efter min hustru?

Alla besvarade frågor (82723)