Kan man begära ut handlingar gällande omhändertagande av unga?

FRÅGA
Hej, hur får man ut offentliga handlingar angående barn som blivit omhändertagna av socialen? Vad jag förstått är det offentliga handlingar och skulle vilja veta hur man går tillväga. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om allmänna handlingar?

Det din fråga verkar syfta på i juridiska termer är offentlighetsprincipen, vilket innebär rätten att få ta del av allmänna handlingar från myndigheter. Vad som utgör en allmän handling finner man i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) ,hädanefter refererad till som TF. För att vara en allmän handling måste några rekvisit vara uppfyllda som följer nedan.

Är det en handling enligt 2 kap. 3 § TF?Är handlingen allmän enligt 2 kap. 4 § TF? Är den allmänna handlingen omfattad av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), hädanefter refererad till som OSL?

Vad innebär det som lagen säger om allmänna handlingar?

Ur din fråga framkommer inte vilken information som önskas erhållas och jag kommer därav redogöra allmänt för det som är centralt att tänka på. När man talar om offentlighetsprincipen är det främst informationen man bedömer när man kontrollerar om det är en handling enligt 2 kap. 3 § TF. Exempel på vad som kan utgöra en handling är ett dokument, en ljudfil eller ett filmklipp. Därefter görs bedömningen av om det är en allmän handling, vilket innebär att man kontrollerar så handlingen är inkommen alternativt upprättad hos myndigheten, se 2 kap. 4 § TF. För upptagningar gäller 2 kap. 6 § TF som innebär att upptagningen är förvarad hos en myndighet om myndigheten med hjälp av tekniska hjälpmedel kan tillgodogöra sig innehållet på upptagningen. Upprättad kan den vara när den har slutbehandlats.

Vilken sekretess råder?

Slutligen måste handlingen genomgå en sekretessprövning i enlighet med OSL. Gällande vård av unga, vilket är vad ett omhändertagande faller under, regleras sekretessen i 26 kap. OSL. Där framkommer det att huvudregeln gällande vård av unga är att sekretess råder (26 kap. 1 § OSL). Dock finns det vissa undantag till sekretessen, bland annat råder det inte sekretess över beslut om omhändertagande av unga (26 kap. 7 § OSL).

Hur går du vidare?

Som visat ovan råder det sekretess kring handlingar rörande vård av unga, med något enstaka undantag. För att få tillgång till det som är offentliga handlingar bör du vända dig till berörd myndighet för omhändertagandet, alltså socialnämnden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AA5 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 13:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (218)
2019-09-22 Hur tar jag del av domar i brottmål?
2019-09-19 Begära ut domstolshandlingar utan personnummer
2019-09-15 Har jag rätt att ta del av mail hos kommunens kulturförvaltning?
2019-08-25 Kan man begära ut handlingar gällande omhändertagande av unga?

Alla besvarade frågor (72978)