Kan man begära ut handlingar från en myndighet på nytt?

Jag begärda ut en allmän handling från Polismyndigheten för drygt ett år sedan. Polismyndigheten nekade mig denna handling med hänvisning till sekretess. Av särskilda anledningar missade jag att överklaga och glömde bort det helt tills nu. Beslutet kunde överklagas till Kammarrätten under 3 veckor, detta gjordes inte. Vad gäller domstolsbeslut förstår jag att dessa vinner laga kraft om överklagan inte inkommer inom bestämd tidsram, gäller detta även beslut av Polismyndigheten? Eller kan jag åter begära ut handlingarna?

(Det gäller myndighetsprövning, inte tjänstemannaprövning).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt är det tre veckor som gäller för att ett beslut ska kunna överklagas. Ett beslut från polismyndigheten att inte lämna ut en handling ska mycket riktigt överklagas inom tre veckor för att det ska prövas av rätten. Däremot finns det en skillnad mot domstolsbeslut som vinner laga kraft och en myndighets beslut att inte lämna ut en handling. Beslutet att inte lämna ut någon handling är ett beslut som man brukar säga saknar rättskraft eftersom en myndighet aldrig kan vägra att på nytt pröva om handlingarna kan lämnas ut.

I ditt fall är det för sent att överklaga beslutet till rätten men polisen får inte neka dig till att begära ut handlingarna igen. Detta är ett led inom det som kallas offentlighetsprincipen som är möjligheten att begära ut handlingar. Däremot är det inte jättevanligt att myndigheten kommer till ett nytt beslut gällande sekretessmarkeringen men du har alltid rätt att få det prövat.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo