Kan man begära ut en handling från ett privat företag?

FRÅGA
Jag gjorde en personlighetstest hos ett privat företag och skrev till mig att de inte kan delge mig resultatet. Finns det lagstöd för att begära ut mitt eget resultat på testet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar är sådana handlingar som finns eller upprättas hos en myndighet. Allmänna handlingar kan dock omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Din fråga gäller om du har något lagligt stöd för att begära ut testresultat från ett privat företag. Svaret på den frågan är nej eftersom det inte är att anse som en allmän handling. Vissa privata organ omfattas dock av offentlighetsprincipen (2 kap. 4 § OSL). Det rör sig då om privata organ som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda. Dessa privata organ listas i en bilaga till OSL. Om det företag som du vill ha ut handlingen från står med i bilagan skulle du kunna ha lagligt stöd för att begära ut handlingen men det är inget i din fråga som tyder på att så skulle vara fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (269)
2020-05-26 Får hemsidor publicera fullständiga personnummer?
2020-05-21 Undrar om någon har körkort
2020-05-17 Domar - Belastningsregistret och offentlighetsprincipen
2020-05-17 Tips för att hitta telefonnummer till anhörig

Alla besvarade frågor (80393)