Kan man begära ut anteckningarna från rättegången?

FRÅGA
Hur får man ut en ordagrann utskrift på vad som sagts under förhandling i Tingsrätten? Menar alltså inte ett domslut eller summeringen av den. Utan ALLT som sades under själva förhandlingen. Jag behöver detta i ett annat ärende då svaranden satt och ljög om saker och händelser rörande detta andra ärende. Han ljuger och säger säger ständigt emot sig själv men jag kan inte bevisa det utan att få ut denna utskrift som jag efterfrågar.Försökte men fick nej. Kändes inte som om domaren förstod vad jag menade. Så om jag får rätt ord och rätt process kanske det går bättre?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill begära ut anteckningarna från en rättegång i tingsrätten. Handlingar hos tingsrätten är generellt allmänna och kan därför begäras ut av allmänheten (6 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen). För att en handling ska vara allmän förutsätts att den har upprättats vid en offentlig myndighet (2 kap. 4§ tryckfrihetsförordningen). Minnesanteckningar och arbetsdokument är som utgångspunkt inte upprättade och därför kan dessa inte begäras ut. Detta innebär att de anteckningar som protokollföraren för under rättegången endast är arbetsmaterial för domstolen och är inget som upprättas eller sparas på myndigheten. Dessa handlingar kan alltså inte begäras ut. Detta är endast minnesanteckningar som ska ligga till grund för domen och rättegångsprotokollet.

Vad du kan begära ut är alltså domen, protokollet från rättegången, som är en i högsta grad komprimerad version av anteckningarna från förhandlingen, och ljudfiler som spelats in vid förhandlingen under förhören med olika personer. Det kan dock finnas anledning för domstolen att sekretessbelägga vissa handlingar, exempelvis ljudfilerna, och de hölls bakom stängda dörrar. Ljudfilerna sparas dessutom inte så länge på en domstol, oftast bara några veckor efter rättegången ägt rum, sen gallras de automatiskt från systemet.

Sammanfattningsvis kan du alltså med största sannolikhet inte begära ut anteckningarna från rättegången som protokollföraren skrivit under förhandlingens gång, då dessa endast utgör minnesanteckningar och arbetsmaterial för domstolen. Dessa handlingar blir alltså som utgångspunkt inte upprättade och utgör inte allmänna handlingar. Om det inte gått alltför lång tid sedan rättegången skulle du dock kunna begära ut ljudinspelningarna från förhören istället. Annars kan jag tyvärr inte ge dig ett bättre svar än vad domstolen har gett dig. Du kan läsa mer om vilka handlingar du kan begära ut på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91191)