FrågaFAMILJERÄTTFaderskap06/11/2018

Kan man begära faderskapstest?

Hej. Jag och min sambo blev med barn rätt så snabbt nu vill han inte vara tillsammans längre och säger att han vägrar ha nåt med vårat kommande barn att göra att han inte kommer skriva under några papper på att han är pappan. Kan jag på nått sätt kräva att han ska göra ett faderskapstest så mitt kommande barn har sin pappa även om min sambo väljer att inte ha nåt med barnet att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

När barnet fötts är socialnämnden skyldig att utreda vem som är pappa (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Initialt ligger det således inom socialnämndens utredningsskyldighet att åtminstone försöka fastställa vem som är pappa till ert barn. Dina uppgifter och även att ni varit sambo den senaste tiden torde tala för att vederbörande kan bli intressant i sammanhanget. Socialnämnden får lägga ner utredningen bland annat om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning om faderskapsfrågan eller om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta dig som mamma för påfrestningar som innebär fara för din psykiska hälsa (2 kap. 7 § Föräldrabalken). Efter hur din fråga är ställd finns det inget som talar för det och socialnämnden kan hjälpa dig utifrån dess utredningsskyldighet.

Socialnämnden kan för att utreda vem som är pappa begära att DNA-prov lämnas. I faderskapsmål kan rätten på yrkande av någon av parterna besluta att DNA-prov ska tas bland annat för att fastställa om mannen det förs talan mot är pappa eller ej (1 § Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Det finns utöver socialnämndens utredningsskyldighet en möjlighet för dig att väcka talan mot din f.d. sambo för att fastställa faderskapet. Talan ska väckas av barnet, men du kan som mamma föra barnets talan och begära utredning (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

Sammanfattningsvis kan du få hjälp av socialnämnden för att fastställa faderskapet, ffa då du i ditt fall vet att det är din f.d. sambo. Socialnämnden kan med hjälp av domstol begära att mannen ska lämna DNA-prov för att fastställa om han är pappa eller ej. Det finns även en möjlighet att för barnet (men per talan av dig) att väcka talan mot mannen för fastställelse av faderskap.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000