Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

2021-03-27 i Faderskap
FRÅGA
Om man ej gjort ett faderskapstest, men nu när ens son växer upp, och man ser ingen likhet alls med hans syskon eller mig. Om man då vill ta ett test och det visar sig att sonen ej är min, vad kan man då göra??Älskar givetvis min prins men får sånt agg mot mamman här då jag misstänker otrohet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man går tillväga för att göra en faderskapstest och om en redan befintlig faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att du inte skulle vara biologisk pappa till barnet. För att besvara dina funderingar kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (förkortad FB).

Kan du begära ett faderskapstest?

Utifrån den information du presenterade i inlägget utgår jag ifrån att du redan har bekräftat ett faderskap vid barnets födelse och således är far till barnet, 1 kap § 4 FB. Ett sådan bekräftelse är bindande.

Faderskapsutredningar bedrivs normalt av Socialnämnden, 2 kap § 1 FB. I samband med din bekräftelse har Socialnämnden redan godkänt faderskapet då de har haft tillräckligt underlag att anta att du är biologisk pappa till barnet. På grund av detta kommer Socialnämnden inte att ta an sig ett fall med sådana omständigheter som dina, utan du som privatperson får starta en egen utredning som du bekostar själv. Myndigheten som du ska kontakta för att starta en sådant utredning är Rättsmedicinalverket (RVM).

För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det då att barnet medverkar. För att barnet som omyndig ska kunna medverka krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Mamman till barnet måste alltså ge sitt medgivande till att en sådant utredning, annars måste man avvakta tills barnet själv blir myndig (fyller 18 år) och själv kan godkänna och medverka vid utredningen.

Kan faderskapsbekräftelsen hävas?

Om en genomförd utredning visar att du inte är biologisk far till barnet så kan rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan (1 kap 4 § tredje stycket). Detta innebär alltså att en domstol genom dom måste förklara att den redan fastställda faderskapet inte gäller. I samband med detta kommer man inte längre juridiskt anses vara far till barnet. Om du ska kunna föra en sådan talan så måste du kunna styrka att du inte är biologisk far till barnet. Detta kan då bevisas med en faderskapstest från RVM som visar att så är fallet.

Sammanfattning

En faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men då måste mamman till barnet ge sitt godkännande (om barnet är omyndig). Om faderskapstestet skulle visa att du inte är biologisk pappa till barnet så kan du väcka en talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd.

Om det föreligger oklarheter, eller du befinner dig i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan också vända dig direkt till någon av våra jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91351)