Kan man begära ersättning till barn för uteblivet umgänge?

2019-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Är det möjligt att mamma kan kräva ekonomisk skadestånd till barn genom domstolen från den andra vårdnadshavaren för att pappan frånhåller barnen sin rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna. Pappan hävdar att han skyddar dem genom att undanhålla de från barnens mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om barns boende, vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Enligt bestämmelserna ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). En förälder har i princip ingen rättighet att träffa sina barn, tvärtemot är det barnet som har en rätt att ha umgänge med den förälder det inte bort med (jfr 6 kap. 15 § FB). Att barnet har rätt till umgänge innebär däremot inte att det är möjligt att söka ekonomisk ersättning för uteblivet sådant.

Den enda ekonomiska sanktionen som är möjlig är ett vitesföreläggande vid begäran om verkställighet. Om ni har en dom eller ett av socialnämnden godkänt avtal går det att begära verkställighet av domen eller avtalet. Verkställighet kan ske genom att det utdöms vite som vårdnadshavaren får betala om umgänget inte följs (jfr 21 kap. FB). Vitet tillfaller dock staten, inte den andre vårdnadshavaren eller barnet.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
J Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-26 11:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73748)