Kan man begära ersättning till barn för uteblivet umgänge?

2019-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Är det möjligt att mamma kan kräva ekonomisk skadestånd till barn genom domstolen från den andra vårdnadshavaren för att pappan frånhåller barnen sin rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna. Pappan hävdar att han skyddar dem genom att undanhålla de från barnens mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om barns boende, vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Enligt bestämmelserna ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). En förälder har i princip ingen rättighet att träffa sina barn, tvärtemot är det barnet som har en rätt att ha umgänge med den förälder det inte bort med (jfr 6 kap. 15 § FB). Att barnet har rätt till umgänge innebär däremot inte att det är möjligt att söka ekonomisk ersättning för uteblivet sådant.

Den enda ekonomiska sanktionen som är möjlig är ett vitesföreläggande vid begäran om verkställighet. Om ni har en dom eller ett av socialnämnden godkänt avtal går det att begära verkställighet av domen eller avtalet. Verkställighet kan ske genom att det utdöms vite som vårdnadshavaren får betala om umgänget inte följs (jfr 21 kap. FB). Vitet tillfaller dock staten, inte den andre vårdnadshavaren eller barnet.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81820)