Kan man begära bodelning 3 år efter äktenskapsskillnad?

2017-10-19 i Bodelning
FRÅGA
Jag är 52 år varit gift i 10 år. Har 2 barn sedan tidigare förhållande. Hon gick inte med på bodelningen då det var aktuellt. Nu 3 år efter skilsmässan vill mitt X ha hälften av allt jag ägde då.Även pension och företagets pengar. Hade ett företag innan vi träffades. (enskildfirma) Är detta rimligt att hon har rätt till hälften.Och mina barn går miste om sin del.Kan detta verkligen vara rimligt???Mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning efter äktenskapsskillnad regleras i 9 kap. äktenskapsbalken.

Bodelning ska göras efter en äktenskapsskillnad om det fanns något giftorättsgods, i äktenskapet. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Enskild egendom specificeras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och är till exempel sådant som enligt äktenskapsförord ska vara den ena makens enskilda egendom eller sådant som getts till ena maken med villkoret att det ska vara enskild egendom. Det är bara giftorättsgodset som ska delas upp mellan makarna i en bodelning, huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas i hälften.

Bodelning ska göras efter vad ni ägde den dag ni ansökte om äktenskapsskillnad. Bodelning ska ske när äktenskapet har upplösts. Det finns ingen preskriptionstid för bodelning vid äktenskap, det betyder att det inte finns någon deadline för när begäran om bodelning ska tas upp.

Enligt tidigare praxis, andra fall, där ena maken begärt bodelning lång tid efter äktenskapets slut har det ansetts möjligt för den före detta maken att begära bodelning uppemot 10 år efter äktenskapets slut.

Jag kan inte svara för om det är rimligt eller inte men din före detta har rätt att begära bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95696)