Kan man begära att en rättegång ska vara stängd för allmänheten?

2019-06-30 i Domstol
FRÅGA
Kan man begära en stängd rättegång för barn unde 18 år när det gäller synnerligen grov misshandel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att alla rättegångar ska vara offentliga enligt rättegångsbalken 5 kap. 1 §. Men enligt samma paragraf finns vissa undantag gällande detta då rättegången kan hållas bakom stängda dörrar (även kallat lyckta dörrar). Dessa undantag är exempelvis om uppgifter som innehåller sekretess kommer förekomma i rättegången, förhör med någon som är under 15 år eller förhör med någon som lider av en psykisk störning.

Men det är inte åklagaren eller den åtalade som beslutar om rättegången ska ske bakom stängda dörrar utan det är rätten själva som gör det. Därför kan du tyvärr inte själv begära att rättegången ska vara stängd för allmänheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (383)
2020-01-17 Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?
2020-01-05 Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt
2019-12-31 En eller två rättegångar?
2019-12-17 Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (76367)